Contramuralla o Falsa Braga

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Tarragonès

Municipi: Tarragona

Adreça: Via de l'imperi romà, 21

Descripció:
El caire de plaça militar de Tarragona al llarg de la història ha fet que les transformacions i les restauracions de la muralla es produïssin repetidament, especialment a l'edat mitjana i en el decurs de la Guerra de Successió (1702-1714), quan els anglesos varen construir la Contramuralla o Falsa Braga.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Arquitectura defensiva

Datació: 1709

Localització: Costat occidental de la muralla de la ciutat.

Descripció:

Estructuralment la falsa braga està formada per una sèrie de llenços atalussats, obrats amb maçoneria, i que segueixen un traçat paral·lel a la cara externa de la muralla romana. L’espai entre ambdues defenses es va reomplir amb terra, creant el pas de ronda. S’estén més de mig kilòmetre amb llargues cortines de murs que s’alternen amb els baluards provistos de troneres, espais soterrats per polvorí i protecció dels soldats.

Aquesta nova línia defensiva va estar motivada per l’aparició de l’artilleria, que significà un canvi radical en el concepte defensiu de l'edat mitjana i de l'època antiga. D'aquesta manera, a les antigues muralles se li anaren afegint entre els segles XVI al XVIII tota una sèrie de baluards. El fet de considerar Tarragona com una plaça forta comportà l’inicia d’importants obres de fortificació en la ciutat i al port que es perllongaran, amb més o menys continuïtat, fins inicis del segle XIX.

Notes històriques:

El 1709, en el curs de la Guerra de Sucessió, les tropes austriacistes arriben a Tarragona comandades per l’anglès Stanhope i l’austríac Von Staremberg i inicien importants obres de defensa de la ciutat. Entre elles es troba la construcció de la falsa braga o contramuralla.

Tipus: BCIN, Conjunt històric.

Disposició: Decret

Data disposició: 10/03/1966. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Publicació: BOE 22/03/1966

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Joan Menchon, Jaume Massó 1999: Les muralles de Tarragona. Defenses i fortificacions de la ciutat (segles II aC-XX dC), Tarragona.

Joan Menchon 2009: La muralla romana de Tarragona: una aproximació, Barcelona.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: De pagament. HORARI D'ESTIU: Del 19 d'abril a 30 de setembre. Laborals: 9:00 h a 21:00 h. Festius: 9:00 h a 15:00 h. HORARI D'HIVERN: De l'1 de gener a 29 de març i de l'1 d'octubre al 31 de desembre. Laborals: 9:00 h a 19:00 h. Festius: 10:00 h a 15:00 h. TANCAT TOTS ELS DILLUNS DE L'ANY, EXCEPTE: 25 d'abril. Pasqua. 13 de juny. Segona pasqua. 15 d'agost. L'Assumpció. 31 d'octubre. Pont d'1 de novembre.

Ús i funció actual: Monument

Observacions:

Forma part dels monuments gestionats pel Museu d'Història de Tarragona.

* Permís fotogràfic condedit per la Conselleria de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Tarragona.

 

Adreça: Via de l'imperi romà, 21

Telèfon: 977 242 220 (Museu d'Història de Tarragona)

Lloc web: http://www.museutgn.com/index.asp

Adreça electrònica: mht@tgna.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.119364], [1.255691]