Cooperativa Obrera Tarraconense

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Tarragonès

Municipi: Tarragona

Adreça: Carrer de Fortuny, 23

Descripció:
Edifici noucentista projectat el 1917 per l'arquitecte Josep Maria Pujol de Barberà i acabada de construir el 1932.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Societat cultural.

Estil: Noucentisme.

Datació: 1917-1932

Localització: Al nucli urbà.

Descripció:

La Cooperativa Obrera Tarraconense, fundada el 1904, és una entitat molt arrelada a la ciutat, per a la qual l'arquitecte Pujol de Barberà va dibuixar el projecte de seu el 1917, tot i que no es va acabar fins al 1932. Això va fer que les modes canviessin i que fossin suprimits els elements modernistes, substituïts per un llenguatge més auster, plenament noucentista, com el revestiment ceràmic del xamfrà i els guardapols medievals sobre els arcs neoromànics del primer pis i els arcs escarsers a les portes, nets de qualsevol ornamentació, a la planta baixa, feta amb pedra de llisós. A la zona del xamfrà, a banda i banda hi ha una pilastra de pedra amb decoracions ceràmiques -un escut de Catalunya i un de Tarragona- i a la zona central una cartel·la amb la data de la fundació. S'ha perdut el mobiliari original però a l'interior es troben solucions de caire industrial, com les columnes de fosa de ferro. L'entitat va néixer com una cooperativa de consum.

Tipus: BCIL, Be Cultural d'Interès Local

Publicació: PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA - 4a REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA – GENER 2011.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA: Catàleg municipal de monuments, edificis, ambients urbans i altres béns immobles. Tarragona, gener 2011.

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Societat cultural.

Observacions:

Actualment acull les entitats:

- Associació Allende en Tarragona
- Ateneu Republicà
- Casal Tarragoní
- Cor l'Àncora- Estudi de Música
- Federació Associació de Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC)
- El Taller: Centre de dansa Maribel Soler
- Escola Lacaniana de Psicoanalisi (ELP)
- Estudi de Música

Adreça: Carrer de Fortuny, 23

Telèfon: 977 211 148

Lloc web: http://www.cotarraconense.cat/

Adreça electrònica: cot@cotarraconense.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.1148217], [1.2504203]