Fortí de la Reina

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Tarragonès

Municipi: Tarragona

Adreça: Punta del Miracle

Descripció:
El Fortí de la Reina és una construcció militar del segle XVIII bastida en ocasió de la Guerra de Successió, situada de manera estratègica en la Punta del Miracle, controlant la lína de costa.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Arquitectura Militar. Fortí

Datació: Segle XVIII

Localització: Punta de la platja del Miracle

Descripció:

El Fortí de la reina és un edifici de planta trapezoïdal pràcticament reduïda a els seves muralles, construïda amb pedra i argamassa. Presenta una porta a la banda de terra amb arc de mig punt fet amb maons. Es tracta d’un dels baluards construïts durant la Guerra de Successió, per tal de defensar la platja del Miracle. Durant el segle XIX fou utitlitzat sobretot en el setge i defensa de Tarragona durant la Guerra del Francès (1811), i en les guerres civils al llarg de tot el segle XIX.

Notes històriques:

L'any 1989 l'ajuntament concedí la llicència per construir-hi un restaurant, que suposà una substancial modificació de l'estructura interna del fortí. Aquest mateix any es va iniciar un procés judicial que es va resoldre el 2007 amb l'enderroc del restaurant.

Tipus: BCIN. R-I-51-6730

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català.

Publicació: BOE, 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà-bo

Bibliografia:

Joan Menchon, Jaume Massó 1999: Les muralles de Tarragona. Defenses i fortificacions de la ciutat (segles II aC-XX dC), Tarragona.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Observacions:

* Permís fotogràfic concedit per la Conselleria de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Tarragona.

Adreça: Punta del Miracle

Telèfon: 977 242 220 (Museu d'Història de Tarragona)

Lloc web: http://www.museutgn.com/

Adreça electrònica: mht@tgna.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.115102], [1.265400]