Fortí de Sant Jordi

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Tarragonès

Municipi: Tarragona

Adreça: Rafael Casanova, passeig marítim, 11

Descripció:
Baluard construït pels anglesos en el context de la Guerra de Succesió, per tal de defensar la línia costanera en la zona de la platja del Miracle.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Arquitectura militar. Baluard

Datació: Segle XVIII

Localització: Punta de la platja del Miracle

Descripció:

Fortificació costanera de planta trapezoïdal pràcticament reduïda a les seves muralles. Està construïda amb pedra i argamassa. Els murs són atalussats i gruixuts, de pedra picada a la porta, la cornisa d'entrega de l'escarpa i les cantonades.

Aquesta fortificació o línia avançada de fortificacions, erigida amb forma atalusada i feta amb pedra i argamassa i destinada a la col.locació de peces d'artilleria, també s'anomena segona línia. Com la primera línia, del segle XVI, unia els diferents baluards.

Notes històriques:

A inicis del segle XVIII es portà a terme una remodelació del sistema general de fortificacions de la ciutat, antiquades i algunes en mal estat. Aquest projecte fou dirigit pels anglesos i austríacs en el marc de l'enfrontament entre els partidaris de Felip V i de l'arxiduc Carles d'Àustria. El seu objectiu primordial fou la remodelació de la falsa braga i la creació d'un circuit exterior continu de fortificacions que protegís tot l'arc nord-oriental de la ciutat. Es tractava d'una successió de fortins avançats amb terraplens, camins oberts i tot el que conforma una fortificació moderna. La construcció d'aquestes fortificacions nord-orientals, unides a les que poc abans s'havien començat a erigir per l'oest i pel sud, acabava per formar un heterogeni cinturó fortificat que encerclava tota la banda terrestre de la ciutat.

L’edifici fou utilitzat durant la guerra del Francès per protegir la ciutat.

Tipus: BCIN (R-I-51-6730).

Disposició: Decreto. Ley 9/1993 del Patrimonio Cultural Catalán.

Data disposició: 22/04/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Joan Menchon, Jaume Massó 1999: Les muralles de Tarragona. Defenses i fortificacions de la ciutat (segles II aC-XX dC), Tarragona.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure

Ús i funció actual: Civil

Observacions:

* Permís fotogràfic concedit per la Conselleria de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Tarragona.

Adreça: Rafael Casanova, passeig marítim, 11

Telèfon: 977 242 220 (Museu d'Història de Tarragona)

Lloc web: http://www.museutgn.com/

Adreça electrònica: mht@tgna.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.114710], [1.266520]