Mas Mallol

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Tarragonès

Municipi: Tarragona

Adreça: Avinguda de Josep M. Casas de Muller, 11.

Descripció:
Mas senyorial que el navilier i polític catalanista Macià Mallol Bosch va encarregar a l'arquitecte Francesc de Paula Morera Gatell, projectat en estil noucentista el 1920 i acabat de construir el 1923.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge.

Estil: Noucentisme.

Datació: 1920-1923

Localització: Al nucli urbà.

Descripció:

El mas senyorial i espectacular que el navilier i polític catalanista Macià Mallol Bosch va encarregar a l'arquitecte Morera es conserva en els espais interiors -sostres esgrafiats, terres i fusteria- i exteriors, tot i haver estat ocupat per l'escola Pax des del 1963 i per una escola pública a partir del 2002. Pel camí ha perdut els bosquets, la masoveria, la bassa, la cotxera, el jardí i les pistes de tennis i criquet originals, i la finca s'ha urbanitzat. El mas s'estructura en tres cossos rectangulars de tres pisos i teulada de tres aiguavessos connectats a una torre central de planta rectangular, amb golfes i teulada de quatre vessants. Cada façana té un accés i el principal es troba a la façana meridional, a través d'una glorieta semicircular amb columnes helicoïdals de maó vist sobre un basament de pedra i balcó superior amb balustrada. Les finestres superiors són molt allargades i tenen ornaments ceràmics als costats i a l'ampit. Els sòcols són de pedra i la paret arrebossada amb esgrafiats.

Tipus: BCIL, Be Cultural d'Interès Local

Publicació: PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA - 4a REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA ¿ GENER 2011.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA: Catàleg municipal de monuments, edificis, ambients urbans i altres béns immobles. Tarragona, gener 2011.

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Escola.

Adreça: Avinguda de Josep M. Casas de Muller, 11.

Telèfon: 977 250 795 (Turisme)

Lloc web: http://www.tarragonaturisme.cat/

Adreça electrònica: turisme@tarragona.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.1252347], [1.2455416]