Muralleta i Torre de les Monges

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Tarragonès

Municipi: Tarragona

Adreça: Rambla Vella

Descripció:
Durant la segona meitat del segle XIV es va construir un nou tram de muralla, conegut com "La Muralleta" o Mur Nou. Aquestes obres s'emmarcaven en les tasques de manteniment i reforç de les muralles de Tarragona, i van suposar l'ampliació de la ciutat medieval cap al sud, incloent llavors el Corral, que era el sector originalment fora muralles que ocupava l'antic Circ romà.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Arquitectura defensiva

Datació: Segle XIV

Localització: Part Alta de Tarragona

Descripció:

El "Mur Nou" o Muralleta és el nom amb què es coneix el tram de muralla construït a mitjans del segle XIV just tancant l'antiga façana del Circ romà. És una obra construïda amb carreus de mida petita, pedres i argamassa, que va suposar l'ampliació de la ciutat feudal pel costat sud, incloent llavors l'espai de l'antic Circ romà, denominat llavors el Corral. Aquesta muralla constava de tres baluards, tres portes i tres torres. D'aquests elements es conserva, en l'angle sud-est, la Torre de les monges. Aquesta torre té una alçada de 18 m i està bastida amb carreus petits i mitjans units amb morter de calç. A mitjan segle XVI, durant el regnat de Carles V, es va construir un baluard adossat, anomenat de Carles V, denominació que també es va fer extensiva a la torre.

Notes històriques:

A nivell topogràfic, la ciutat medieval que es configura a la Part Alta a partir de la restauració del 1129 va quedar definida dins els antics monuments públics de la Tàrraco altimperial. Així, es va aprofitar la muralla romana per protegir els costats occidental, nord i oriental, mentre que el costat meridional aprofitava l'antic mur de separació entre la plaça del Fòrum Provincial i el Circ romà. A instàncies del rei Pere el Cerimoniós, l'any 1368 comencen les obres de refortificació de la ciutat, i es decideix llavors incloure l'espai de l'antic Circ.

Tipus: BCIN

Disposició: Decret. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 22/04/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Joan Menchon, Jaume Massó 1999: Les muralles de Tarragona. Defenses i fortificacions de la ciutat (segles II aC-XX dC), Tarragona.

Joan Menchon 2009: La muralla romana de Tarragona: una aproximació, Barcelona.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: De pagament. HORARI D'ESTIU: Del 19 d'abril a 30 de setembre. Laborals: 9:00 h a 21:00 h. Festius: 9:00 h a 15:00 h. HORARI D'HIVERN: De l'1 de gener a 29 de març i de l'1 d'octubre al 31 de desembre. Laborals: 9:00 h a 19:00 h. Festius: 10:00 h a 15:00 h. TANCAT TOTS ELS DILLUNS DE L'ANY, EXCEPTE: 25 d'abril. Pasqua. 13 de juny. Segona pasqua. 15 d'agost. L'Assumpció. 31 d'octubre. Pont d'1 de novembre.

Ús i funció actual: Monument

Observacions:

Forma part del conjunt de monuments gestionats pel Museu d'Història de Tarragona.

* Permís fotogràfic concedit per la Conselleria de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Tarragona.

Adreça: Rambla Vella

Telèfon: 977 242 220 (Museu d'Història de Tarragona)

Lloc web: http://www.museutgn.com/

Adreça electrònica: mht@tgna.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.115754], [1.257063]