Castell de Sant Blai

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Tivissa

Adreça: Coll del Ventall

Descripció:
Castell conservat en estat ruïnós situat a les afores del nucli urbà, molt a prop de l'ermita de Sant Blai. Les primeres dades d'aquest castell es remunten a mitjan del segle XII, si bé alguns historiadors han apuntat un possible origen àrab.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: Es troba fora del municipi de Tivissa, en direcció sud-oest, al cim del Coll del Ventall, molt a prop de l'ermita de Sant Blai

Descripció:

Del castell només resten alguns murs bastits amb pedra de forma i dimensions irregulars lligades amb morter.

Notes històriques:

No es coneixen gaires coses sobre aquest castell. Tot i que l'historiador Peter Scales és de l'opinió que les restes són d'època àrab, la primera referència documental data de 1153, com a límit del terme del castell de Miravet, donat per Ramon Berenguer IV als templers. Posteriorment, l'any 1174, el rei Alfons I va fer donació del castell i altres de la rodalia a la família Castellvell.

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: altres

Estat de conservació: En ruïnes

Bibliografia:

CATALÀ I ROCA, P. [coord.]: Els Castells catalans. Barcelona: Dalmau, 1990.

PLADEVALL I FONT, A. [coord.]: Catalunya romànica: El Tarragonès, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà. Barcelona: Enciclopèdia Catalana S. A., 1984-1998. 

 

Accés: Difícil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Coll del Ventall

Telèfon: 977 418 014 Ajuntament

Fax: 977 418 359 Ajuntament

Lloc web: http://www.tivissa.cat/nuestros_patrimonios.php

Adreça electrònica: info@tivissa.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.033862], [0.723046]