Castellet de Banyoles

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Tivissa

Adreça: A 6 km al nord-oest de Tivissa

Descripció:
Fortalesa medieval, molt malament conservada, situada damunt del poblat ibèric del mateix nom, en un lloc estratègic que domina tot el curs del riu Ebre.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Defensiu. Fortalesa.

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: El castell del Castellet de Banyoles es troba situat en un punt estratègic de control del riu Ebre des d'on es domina l'anomenada Cubeta de Móra

Descripció:

No es conserven gaires restes d'aquesta fortalesa. Només es pot veure un mur de certa alçada fet d'encofrat de tàpia amb un basament de pedres irregulars disposades en filades i un fossar realitzat a la roca que l'envolta. La resta de murs que es conserven no arriben a un metre d'alçada.

Notes històriques:

Va ser construït el segle XIV per la ciutat de Barcelona com a punt de control del riu Ebre i poder desviar el blat d'Aragó a través d'un camí terrestre i d'aquesta manera evitar el pagament del dret de pas que imposava Tortosa als barcelonins.

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: altres

Estat de conservació: Ruïna

Bibliografia:

CATALÀ I ROCA, P. [coord.]: Els Castells catalans. Barcelona: Dalmau, 1990.

PLADEVALL I FONT, A. [coord.]: Catalunya romànica: El Tarragonès, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà. Barcelona: Enciclopèdia Catalana S. A., 1984-1998.

RAMOS, M. LL.: Catalunya romànica: El Tarragonès, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Priorat, la Ribera d'Ebre. Barcelona: Pòrtic, 2000.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Observacions:

El poblat ibèric sobre el qual es va aixecar el castell medieval és declarat BCIN.

Adreça: A 6 km al nord-oest de Tivissa

Telèfon: 977 418 014 Ajuntament

Fax: 977 418 359 Ajuntament

Lloc web: http://www.tivissa.altanet.org

Adreça electrònica: aj.tivissa@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.060730], [0.664614]