Jaciment Cova del Cingle

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Prehistòric

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Tivissa

Adreça: A 3,5 km al sud-oest del terme de Tivissa

Descripció:
Cova amb pintures rupestres, on s'ha documentat una figura que representa un arquer, d'època epipaleolítica. Forma part del conjunt de l'Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica catalogat com a Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO l'any 1998.

Tipus monument: Jaciment arqueològic. Cova prehistòrica

Estil: Naturalista-estilitzat

Datació: Epipaleolític

Localització: Es localitza a 3,5 km al sud-oest del terme de Tivissa, al marge esquerra del barranc de la Font Vilella, molt a prop del barranc dels Fogassos. El recorregut està senyalitzat com a ruta de senderisme.

Descripció:

En aquesta cova es conserva una figura humana masculina de 35 cm d'alçada, de color vermell-castany, disparant un arc. Aquest arquer s'integra en el grup de figures naturalistes-estilitzades que convencionalment s'anomena pintura "llevantina".

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

ALONSO, A.: Memòria i documentació de les pintures. 1988.

BELTRAN, A.: "Avance al estudio de las pinturas rupestres levantinas de la provincia de Tarragona: estado de la cuestión". A: Boletín Arqueológico de Tarragona, Miscelánea Sánchez Real. 1967, p. 173-182.

BOSCH, P.; COLOMINAS, J.: "Pintures i gravats rupestres". A: Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. 1931, Vol. VII (1921-26).

HERNÁNDEZ, E.: "Pinturas prehistóricas de la Font Vilella de Tivissa". A: Ibérica. Tortosa. 1922.

HERNÁNDEZ, E.: Prehistoria del Solar Hispano. Madrid. Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 1959, Tomo XX, p. 349-350.

KÜHN, H.: El arte rupestre en Europa. Barcelona. 1957, p. 288.

VIÑAS, R.; SARRIA, E.; ALONSO, A .: La pintura rupestre en Catalunya. Barcelona. 1983.

Accés: Difícil

Condicions de visita: La cova està tancada al públic per preservar les pintures

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic.

Observacions:

Patrimoni Mundial. Inscrit en la llista de Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO (Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica). Any 1998.

Adreça: A 3,5 km al sud-oest del terme de Tivissa

Telèfon: 977 418 014 Ajuntament

Fax: 977 418 359 Ajuntament

Lloc web: http://www.tivissa.cat

Adreça electrònica: aj.tivissa@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.014546], [0.700353]