Jaciment Cova del Pi

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Prehistòric

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Tivissa

Adreça: Barranc de la Font Vilella

Descripció:
Cova amb pintures rupestres identificades la majoria d'elles amb figures humanes masculines, datades a l'epipaleolític. Forma part del conjunt de l'Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica catalogat com a Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO l'any 1998.

Tipus monument: Jaciment arqueològic. Cova prehistòrica.

Estil: Esquemàtic

Datació: Epipaleolític

Localització: Aquest jaciment es troba a la vessant esquerra del barranc de la Font Vilella, en una cova de 12,5 de llargada i 2,5 m de profunditat. El recorregut està senyalitzat com a ruta de senderisme.

Descripció:

Es poden veure un conjunt de figures esquemàtiques de color vermell clar, no molt ben conservades. La majoria de les figures representen homes esquemàtics, cinc dels quals de tipus cruciforme, en actitud de dansar. Una altra figura s'identifica amb un possible genet i la resta son diversos motius difícil d'interpretar entre els quals hi ha una espasa o un punyal.

Notes històriques:

Aquesta cova va ser descoberta l'any 1921 per Jaume Poch, mestre d'escola de València. Aquell mateix any va ser estudiada per la Comissió d'Inventari Paleontològic i Prehistòric de Madrid. També es va estudiar per part del Servei d'Inventari Arqueològic de l'Institut d'Estudis Catalans (1921-1922). 

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Regular

Bibliografia:

ALONSO, A.: Memòria i documentació de les pintures. 1988.

BELTRAN, A.: "Avance al estudio de las pinturas rupestres levantinas de la provincia de Tarragona: estado de la cuestión". A: Boletín Arqueológico de Tarragona, Miscelánea Sánchez Real. 1967, p. 173-182.

BOSCH, P.; COLOMINAS, J.: "Pintures i gravats rupestres". A: Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. 1931, Vol. VII (1921-26).

BREUIL, H.: Les peintures rupestres schématiques de la Peninsule Ibérique. Lagny: 1935, Vol. IV, p. 75-81.

BRU BORRÀS, F. M.: Fulls d'història de la vila de Tivissa i del seu territori antic. [Barcelona]. Aymà. 1955.

HERNÁNDEZ, E.: "Noticias del hallazgo de pinturas rupestres de Tivissa". A: Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. 1921, p. 543.

HERNÁNDEZ, E.: "Pinturas prehistóricas de la Font Vilella de Tivissa". A: Ibérica. Tortosa. 1922.

VILASECA, S.: "Las pinturas rupestres naturalistas y esquemáticas de Mas del Llort, en Rojals (Provincia de Tarragona)". A: Archivo Español de Arqueología. Madrid. 1944, p. 301-324. 

VIÑAS, R.; SARRIÁ, E.; ALONSO, A.: La pintura rupestre en Cataluña. Barcelona. 1983. 

Accés: Difícil

Condicions de visita: La cova està tancada al públic per preservar les pintures.

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic

Observacions:

Patrimoni Mundial. Inscrit en la llista de Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO (Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica). Any 1998. També s'anomenaven jaciment Cova de la Font.

Adreça: Barranc de la Font Vilella

Telèfon: 977 418 014 Ajuntament

Fax: 977 418 359 Ajuntament

Lloc web: http://www.tivissa.cat

Adreça electrònica: aj.tivissa@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.016374], [0.699523]