Jaciment Cova del Ramat

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Prehistòric

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Tivissa

Adreça: Barranc de la Font Vilella

Descripció:
Cova amb pintures rupestres de l'epipaleolític, corresponents a figures animalístiques. Forma part del conjunt de l'Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica catalogat com a Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO l'any 1998.

Tipus monument: Jaciment arqueològic. Cova prehistòrica.

Estil: Naturalista

Datació: Epipaleolític

Localització: Es troba a l'extrem dret del barranc de la Font Vilella, just davant de la font. El recorregut està senyalitzat com a ruta de senderisme.

Descripció:

Les pintures rupestres es troben a un abric de forma semicircular, amb 15 m d'amplada i 6 m d'altura, a l'extrem dret del qual es troben les pintures. Aquestes formen un conjunt d'10 figures que corresponen a 9 càprids i 1 quadrúpede. Dins d'aquest grup es poden distingir un conjunt més naturalista i un altre més tosc.

Tipus: BCIN, monument històric.

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Regular

Bibliografia:

ALMAGRO, A.: Las pinturas rupestres levantinas. Madrid, 1954, p. 7 i 22. 

ALONSO, A.: Memòria i documentació de les pintures. 1988.

BELTRAN, A.: "Preshistòria de las zonas marginales de Catalunya en Aragón". A: II Symposium de Prehistoria Peninsular. Barcelona. 1962, p. 72.

BOSCH, P.; COLOMINAS, J.: "Pintures i gravats rupestres". A: Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. 1931, Vol. VII (1921-26).

BRU BORRÀS, F. M.: Fulls d'història de la vila de Tivissa i del seu territori antic. [Barcelona]. Aymà. 1955.

HERNÁNDEZ, E.: "Noticias del hallazgo de pinturas rupestres de Tivissa". A: Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. 1921, p. 543.

HERNÁNDEZ, E.: Prehistoria del Solar Hispano. Madrid. Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 1959, Tomo XX, p. 349-350.

KUHN, H.: El arte rupestre en Europa. Barcelona, 1957, p. 288.

VIÑAS, R.; SARRIÁ, E.; ALONSO, A.: La pintura rupestre en Cataluña. Barcelona. 1983.

Accés: Difícil

Condicions de visita: La cova està tancada al públic per preservar les pintures

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic.

Observacions:

Patrimoni Mundial. Inscrit en la llista de Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO (Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica). Any 1998.

Adreça: Barranc de la Font Vilella

Telèfon: 977 418 014 Ajuntament

Fax: 977 418 359 Ajuntament

Lloc web: http://www.tivissa.cat

Adreça electrònica: aj.tivissa@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.015243], [0.698832]