Murs i Portals de Tivissa

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Tivissa

Adreça: C/Del Pla i C/Portal de l'Era

Descripció:
En el nucli antic de Tivissa es conserven, dins l'entramat viari actual, restes de les muralles edificades en el segle XIV, així com alguns dels portals d'entrada a la vila closa.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Muralles i portals.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XIV-XV i XVII

Localització: : El perímetre de les muralles medievals englobaria el actuals carrers Murada, Ample, del Sol i del Portell. El cas antic es troba a la banda septentrional del nucli urbà actual

Descripció:

Queden molt poques restes de la muralla de Tivissa i del castell medieval que se situava a l'interior del recinte emmurallat. A Ca la Vila, es conserven uns arcs apuntats fets de pedra que podrien relacionar-se amb el castell. En canvi, de les muralles s'han documentat tres portals: el portal d'Avall, el portal de l'Era i el portal de la Raval, avui desaparegut. El portal d'Avall, localitzat entre el carrer Pla i del Portell i conservat a la planta baixa d'un edifici construït entre mitgeres, està format per un gran arc carpanell, a l'interior del qual hi ha el portal d'arc de mig punt adovellat, dins del qual es poden observar els forats per fixar els travessers per tancar la porta; l'altra banda, s'obre amb un arc escarser i un sostre embigat. El portal de l'Era, es troba entre el carrer Costa de l'Era, en una torre que sobresortia de la muralla i està constituït per un arc de mig punt molt alt fet de pedra sostingut per modillons; a la part de dalt es poden veure unes mènsules que servien per aguantar un matacà. A l'altra banda, el portal s'obre amb un arc escarser més alt. Tot el portal està cobert amb volta de canó.

Notes històriques:

La primera referència del castell de Tivissa està documentada al segle XII quan va ser lliurat a l'orde del Temple, però les notícies en relació a la muralla daten de 1350, en època de Pere d'Aragó, compte de Prades. Posteriorment, l'any 1365 l'Infant Joan de Prades va ordenar que els masovers del terme ajudessin a la construcció de les muralles a canvi de poder-se refugiar en moments de perill. En aquest període és quan es construeixen els portals de l'Era, d'Avall i de la Raval. El portal de l'Era va ser reconstruït el segle XVII. Cap l'any 1725, sobre les ruïnes del castell es va començar a construir el nou nucli urbà. Destaca l'Hospital que el segle XVIII es reconvertir en ajuntament, la creu del terme gòtica situada davant del portal de l'Era, destruïda el 1936 i reconstruïda posteriorment coma Creu dels Caiguts.

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

VILA I CARABASA, J.M.: "Aproximació històrica i arqueològica al procés de formació del nucli antic de Tivissa". Arqueologia Medieval. Revista Catalana d'Arqueologia Medieval, Barcelona, ACRAM, 2008/2009. Primera època. 4/5. 70-99.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatges

Adreça: C/Del Pla i C/Portal de l'Era

Telèfon: 977 418 014 Ajuntament

Fax: 977 418 359 Ajuntament

Lloc web: http://www.tivissa.altanet.org

Adreça electrònica: aj.tivissa@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.042597], [0.733855]