Torre del Mas d'en Sedó

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Tivissa

Adreça: Al sud-est del terme municipal de Tivissa

Descripció:
Torre defensiva de planta quadrangular dels segles XVI-XVII, situada al sud-est del nucli urbà de Tivissa.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre de defensa.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XVI-XVII

Localització: Es troba aproximadament a 5 km al sud-est del municipi de Tivissa

Descripció:

Torre de planta quadrangular amb la base lleugerament atalussada, adossada a un dels extrems de la façana principal de mas d'en Sedó. Els paraments estan construït de pedra de dimensions variables lligades amb argamassa, distribuïdes en filades més o menys regulars i amb els angles fets de carreus escairats. La teulada és de teula àrab amb una sola vessant, tot i que encara es poden observar alguns dels merlets del coronament original. Una de les façanes presenta quatre finestres rectangulars i dues mènsules a la part de l'antic coronament que podrien haver servit per a un matacà. La porta d'accés a la torre queda oculta a l'interior del mas.

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Al sud-est del terme municipal de Tivissa

Telèfon: 977 418 014 Ajuntament

Fax: 977 418 359 Ajuntament

Lloc web: http://www.tivissa.cat

Adreça electrònica: info@tivissa.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.001441], [0.766686]