Torre del Mas de Frauques

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Tivissa

Adreça: A l'extrem sud del municipi de Tivissa.

Descripció:
Torre de defensa adossada a un dels extrems del Mas de Frauques, situada al sud del municipi de Tivissa.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre de defensa.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XVI-XVII

Localització: Es troba a aproximadament 10 km al sud del terme municipal de Tivissa

Descripció:

Torre de planta quadrangular adossada a un dels angles de la façana posterior del mas de Frauques. Els paraments dels murs estan construïts amb pedra unida amb argamassa i amb els angles fets de carreus ben escairats. En una de les dues cares vista, es pot veure la porta original d'entrada, d'arc apuntat de pedra, actualment tapiada, per damunt de la qual hi ha un rellotge de sol i un matacà estret ben conservat. L'altra façana vista presenta tres finestres d'arc rebaixat, una per cada nivell, obertes posteriorment. La part superior de la torre es corona amb una imbricació ceràmica.

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: A l'extrem sud del municipi de Tivissa.

Telèfon: 977 418 014 Ajuntament

Fax: 977 418 359 Ajuntament

Lloc web: http://www.tivissa.cat

Adreça electrònica: info@tivissa.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.938010], [0.750747]