Centre històric de la Torre de l'Espanyol. La torre d'Albozalag

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Torre de l'Espanyol, La

Adreça: Centre vila.

Descripció:
El centre històric es desenvolupa al voltant de l'església i el formen carrers estrets amb habitatges de planta baixa, pis i golfes i amb portals d'entrada amb trets característics de l'època.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Conjunt urbanístic.

Estil: Obra popular.

Datació: Segle XV. Segle XVI. Segle XIX.

Localització: Nucli històric de la vila.

Descripció:

El centre de la vila es desenvolupa al voltant de l'església. Els carrers que formen el centre històric, són carrers de poca amplada, formats per cases entre mitgeres de dues a tres crugies. Són carrers com el carrer Major, Costa, Trullet, de l'Era, del Torrent i de Baix. Els habitatges presenten planta baixa, dos pisos i golfes, i tenen la coberta a dues aigües que desaigüen a la façana i són construïdes en tàpia i tenen sostres de canyís. De portals en trobem de diferents tipus: d'arc de mig punt, d'arc pla, d'arc escarser, ja siguin adovellats, ceràmics o arrebossats.

Notes històriques:

La torre d' Albocalaz, d'època islàmica, marca els orígens de la població de la Torre de l'Espanyol. L'any 1175, després de la conquesta cristina,  el rei Alfons I en va fer donació a Espanyol de Prades, establint d'aquesta manera els límits del seu terme. Pocs anys més tard, la vila d'Ascó, amb la Torre de l'Espanyol, va passar a mans de l'Ordre del Temple. Durant el segle XIII, els deu habitants que ocupaven el lloc es van sotmetre al comanador d'Ascó, després que aquests es rebel·lessin contra l'Ordre. Els conflictes que es van succeir entre Berenguer d' Entença, senyor de Móra, i el Temple van ocasionar la despoblació de la zona. Els antic pobladors no van poder tornar-hi fins el 1313, després de rebre autorització reial. A mitjans d'aquest segle, la Torre de l'Espanyol ja constava d'Universitat, sotmesa a l'Ordre de l'Hospital. La consolidació de la població es devia produir entre els segles XV i XVI, moment en el qual es va atorgar als seus veïns de privilegis, ordenacions i capítols de costums. L'Ordre de l'Hospital va tenir domini sobre la població fins el segle XIX, en motiu de la desamortització.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Conjunt urbanístic

Adreça: Centre vila.

Telèfon: 977 405 815 Ajuntament

Fax: 977 405 390 Ajuntament

Lloc web: http://www.tespanyol.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.tespanyol@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.191945], [0.625506]