Font de n'horta

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Torre de l'Espanyol, La

Adreça: A ponent de la vila.

Descripció:
La font presenta dues grans basses situades a diferent cota. Una d'elles fa de rentador, i l'altre té un brollador per on surt l'aigua sobrant de la primera bassa.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Font i safareig.

Estil: Obra popular.

Datació: Romà.

Localització: A ponent del nucli de la Torre de l'Espanyol.

Descripció:

L'aigua de la font brolla directament a una de les grans basses que presenta la construcció.  Aquesta primera bassa es feia servir de rentador i consta de pedres inclinades al seu voltant. L'aigua sobrant canalitzada fins a la segona bassa, situada a un nivell inferior, brolla a través d'un tub metàl·lic. Seguidament, trobem una pica quadrada de petites dimensions amb un rec on es condueix l'aigua sobrera. Actualment, una estructura de fusta amb pilars d'obra i teulada a dues aigües de teula àrab, cobreix les dues basses.

Notes històriques:

Durant una reforma practicada l'any 1965, va trobar-se material arqueològic al seu interior, entre els quals hi ha un lot de monedes, fragments de ceràmica i una àmfora romanes. S'han datat entre els segles I dC i II dC.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Font.

Adreça: A ponent de la vila.

Telèfon: 977 405 815 Ajuntament

Fax: 977 405 390Ajuntament

Lloc web: http://www.tespanyol.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.tespanyol@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.189801], [0.619082]