La Solera

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Torre de l'Espanyol, La

Adreça: C/ Costa, 6.

Descripció:
Edifici residencial de planta baixa, dos pisos i golfes. Destaca a sobre de la porta d'entrada d'arc escarser, una clau amb un gravat: "JOSEPH SENTIS ANY 1788".

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Obra popular.

Datació: 1778

Localització: Centre històric de la vila.

Descripció:

Es tracta d'un edifici residencial de planta baixa, dos pisos i golfes, entre mitgeres i de planta rectangular. La coberta és a dues vessants que desaigüen a la façana principal i a la posterior. El frontis es troba definit per tres eixos simètrics d'obertures de pedra carejada amb ampit motllurat. A sobre de la porta d'entrada d'arc escarser de pedra carejada trobem a la clau gravat "JOSEPH SENTIS ANY 1788" dins d'una orla.  Les obertures de l'edifici són rectangulars i s'observa un petit balcó amb barana de ferro forjat.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: C/ Costa, 6.

Telèfon: 977 405 815 Ajuntament

Fax: 977 405 390 Ajuntament

Lloc web: http://www.tespanyol.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.tespanyol@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.191907], [0.624972]