Escola Municipal de Música de Torredembarra

Tipus de recurs: Recursos formatius

Comarca: Tarragonès

Municipi: Torredembarra

Adreça: c. Alt de Sant Pere, 35 43830

Descripció:
L'Escola de Música Municipal de Torredembarra va començar a impartir claes l'octubre de 1993 essent regidor d'ensenyament Josep Maria Riñé. Fruit de la necessitat d'oferir ensenyaments musicals de qualitat als ciutadans de Torredembarra, aleshores poble en clara expansió en quant a població. La primera ubicació de l'escola fou l'edifici de la fabrica Laik, i es disposava de quatre aules, la més gran de les quals era destinada a audicions i es compartia amb la coral infantil Xaloc. Es podien estudiar tan sols dos instruments: piano i guitarra. En traslladar l'escola a l'actual ubicació (edifici del Patronat Antoni Roig), la disponibilitat de les aules era limitada: tan sols quatre aules, i es solventava el problema organitzant les classes d'instrument en diferents dies. Més tard es va afegir la part del darrera, que abans era una sala única i molt gran, dividint-la en diferents espais més petits per a impartir les classes dels diferents instruments incorporats en els darrers anys.

Galeria d'imatges:

   

Escola: Objectius Projecte Escola Fomentar des de la infància l'interès envers la música. Procurar una formació teòrica i pràctica que prometi gaudir de la pràctica individual i de conjunt de la música. Crear un entorn afavoridor del foment de la pràctica de grup d'activitats. Descobrir i animar als joves amb aptituds i preparar-los per cursar estudis professionals en l'àmbit de la música. Adequar la programació de l'ensenyament als interessos, la dedicació i el ritme d'aprenentatge de l'alumne. Oferir una amplia gamma d'ensenyaments entorn de l'activitat musical com ara la música clàssica, antiga, moderna, autòctona, popular o de cant. Curs a curs Els alumnes més primerencs tenen 4 i 5 anys i reben classes de Sensibilització musical en les quals es desperta la percepció conscient del so i el ritme mitjançant cançons, jocs i danses. Mica en mica van apareixent els primers coneixements del llenguatge musical mitjançant el curs anomenat Iniciació on els alumenes ténen 6 anys. El curs Preliminar (7 anys) és el què inicia en la tècnica d'un instrument musical a través de classes individuals impartides per un professor especialitzat en l'instrument i el llenguatge musical segueix progressant en les classes col·lectives. El Primer curs segueix la tendència iniciada tant en el llenguatge musical com la tècnica instrumental. A Segon, l'alumne de llenguatge i instrument comença a participar en grups instrumentals i orquestres, tot i que des dels cursos de sensibilització ja es treballa en els grups de cant coral per tal de reforçar el coneixement del llenguatge musical a través de la veu, l'oïda, l'afinació, el ritme... El Tercer curs apropa ja força a l'assoliment d'un nivell elemental concret tant de llenguatge com d'instrument. En acabar el Quart curs s'adquereix aquest nivell elemental mitjançant la prova de Pas de Grau, que a la vegada dóna accés al següent nivell; el mitjà. És en aquest Primer curs de Nivell Mitjà, on s'ofereixen classes específiques de música de cambra i la possibilitat de rebre classes de conjunt de música moderna on s'explora en grup altres estils, ritmes i instruments més ajustats als temps actuals (bateria, baix elèctric...). Tot això seguint aprofundint tant en la tècnica instrumental com en el llenguatge musical (armonia, etc.) sense deixar de participar tant en l'orquestra, grups instrumentals i de cant coral. Durant els cursos següents (2on de Nivell Mitjà, 3er de Nivell Mitjà...) s'aprofundeix en el coneixement del llenguatge musical com de cada instrument tot participant en les classes de música de cambra, cant coral, conjunts instrumentals i grups de música moderna. A partir dels 18 anys l'escola ofereix un aprenentatge musical de cara als adults més flexible en quant als cursos i velocitats d'aprenentatge.

Activitats: A les audicions i concerts que es programen tant a dins com fora de l'edifici de l'escola (Patronat Antoni Roig) hi participen tots els alumnes de l'escola sigui individualment amb l'instrument o en grups de cambra, orquestra, cant coral o instrumentals. N'hi ha quatre d'inel·ludibles: Sta. Cecília (festivitat de la patrona dels músics), i els tres comiats abans de vacances de Nadal, Setmana Santa i Estiu. Juntament amb les avaluacions continuades i les proves efectuades a les convocatòries de febrer i juny, les audicions i concerts són un bon mostrari de la progressió dels alumnes, on d'una manera més festiva fan gaudir la comunitat escolar amb les peces i el repertori treballat. També s'organitza cada curs una "Setmana Cultural" amb activitats dirigides tant als alumnes com als vilatans de Torredembarra: concerts, tallers formatius, tallers de caràcter lúdic... Hi ha sempre activitats per a totes les edats. Les dates varien cada curs escolar en funció de la idoneïtat del calendari. Dins la programació anual del curs escolar també hi ha sortides (cap de setmana) on els alumnes participen de col·lònies, intercanvis amb d'altres escoles, sortides de concert, tallers i projectes oferts per altres entitats, etc.

Titularitat: publica

Adreça: c. Alt de Sant Pere, 35 43830

Telèfon: 977644308

Lloc web: http://www.xtec.cat/centres/e3009746/

Adreça electrònica: e3009746@centres.xtec.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.1458828], [1.3995499]