Carrer de l'Era

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Priorat

Municipi: Torroja del Priorat

Adreça: C/ de l'Era

Descripció:
Construït al segle XVIII com a conseqüència del creixement demogràfic que la població va patir en aquest segle. Presenta cases destacades datades en el moment de la seva construcció i del segle següent.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Carrer.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XVIII

Localització: Es troba a la banda oriental de la població.

Descripció:

Carrer pràcticament rectilini, orientat d'oest cap a est i perpendicular al carrer Major. En el seu tram final travessa un "perxe" que, en el seu temps, tancava la població. Presenta el paviment de còdols i conserva cases amb portalades interessants, algunes d'elles enrunades. Cal citar, entre d'altres les cases números 18 (1881), 19 (1881), s/n (1796) i una que fa cantonada amb el carrer Baixa de la Font (on té el núm. 12) de l'any 1779. El nivell fa que els dos carrers que hi desemboquen ho facin paral·lelament i amb una barana.

Notes històriques:

Sembla que aquest carrer es va construir al segle XVIII quan es va ampliar el poble a causa de l'increment demogràfic. Entre 1836 i 1838 es va refer la fortificació del municipi arrel de les guerres carlines i a la part superior del carrer, sota el perxe s'hi va fer un portal que, com els altres, desaparegué cap a finals del segle passat.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Carrer

Adreça: C/ de l'Era

Telèfon: 977 83 92 17

Fax: 977 83 92 17

Lloc web: http://www.torroja.altanet.org

Adreça electrònica: aj.torroja@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.213578], [0.811822]