Carrer Major

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Priorat

Municipi: Torroja del Priorat

Adreça: C/Major

Descripció:
Carrer de forma aproximadament rectilínia, amb diversos trencalls i dos eixamplaments al llarg del seu recorregut. És d'origen medieval, però amb el pas del temps les edificacions del seu voltant s'han anat modificant, especialment durant els segles XVIII i XIX.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Carrer.

Estil: Obra popular

Localització: Es troba al centre del municipi.

Descripció:

Carrer aproximadament orientat de Nord cap a Sud, de forma bàsicament rectilínia, amb diversos trencalls i dos eixamplaments. El seu perfil longitudinal és en forma de V i al seu punt més baix es localitza la plaça de l'església. El paviment està fet de còdols i a banda i banda es situen els edificis més significatives de la població. Cal destacar els edificis dels números 1 (Cal Vall, 1817), 2 (Cal Marimon, 1793), 4 (Cal Compte, 1801), 5 (1890), 25 (amb la inscripció "E.M."), 27 (1843), la torre Roja, 34 (1888), 39 (1819) i 49 (fi de l'Edat Mitjana). Conserva encara alguns pedrissos adossats a les parets de les cases. En general. les construccions presenten una planta baixa, pis i golfes, i les parets arrebossades.

Notes històriques:

Aquest espai existeix des d'època medieval i amb el pas del temps s'han anat subsituint progressivament els edificis. Cal resaltar d'activitat constructora que va patir aquest carrer durant els segles XVIII i XIX.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espai de comunicació. Carrer.

Adreça: C/Major

Telèfon: 977 83 92 17

Fax: 977 83 92 17

Lloc web: http://www.torroja.altanet.org

Adreça electrònica: aj.torroja@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.213696], [0.810440]