La Font Vella

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Priorat

Municipi: Torroja del Priorat

Adreça: Al final del carrer de la Font

Descripció:
Aquesta font, d'època indeterminada, fou reformada i eixamplada el 1786 per poder assumir les necessitats d'aigua de la població, incrementada en aquell període.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Font.

Estil: Obra popular

Datació: 1786

Localització: Es troba a l'extrem sud-est del municipi.

Descripció:

Conjunt construït per un mur que suporta un talús, amb planta de "L" invertida. A cada un dels costats hi ha un arc de mig punt adovellat i tapiat per una paret d'obra. Un dels arcs s'ha inutilitzat per un mur d'obra i l'altre ha estat excavat i es pot accedir a la part inferior, on hi ha l'aixeta, mitjançant unes escales de pedra. L'accés a la font és arranjat, constituint una mena de jardinet.

Notes històriques:

Probablement aquesta font ja existia amb anterioritat al segles XVIII i la data de 1786 s'hauria de considerar com el moment d'una reforma i engrandiment per afrontar les necessitats d'aigua plantejades per l'augment demogràfic. Possiblement durant el segle XX, en un moment indeterminat, es va excavar la part baixa amb l'objectiu d'incrementar el rendiment de la font.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Font i lloc de lleure

Adreça: Al final del carrer de la Font

Telèfon: 977 83 92 17

Fax: 977 83 92 17

Lloc web: http://www.torroja.altanet.org

Adreça electrònica: aj.torroja@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.212289], [0.812319]