Mas de Sant Bru

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Priorat

Municipi: Torroja del Priorat

Adreça: A 5 Km del poble

Descripció:
Construcció bastida a finals del segle XVIII en el moment de l'expansió demogràfica de la població. Recentment s'ha construït un nou edifici destinat a la recria de pollastres.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Masia.

Estil: Obra popular

Datació: 1797

Localització: Es troba a 5 km al Nord del municipi.

Descripció:

Conjunt d'edificis bastit de paredat i maó, amb la façana arrebossada. El cos principal presenta una planta aproximadament quadrada, planta baixa, dos pisos, golfes i coberta de teula a doble vessants. A la planta baixa hi ha la porta de mig punt adovellada damunt de la qual figura un cor coronat per una creu i la data de 1797. Les obertures es concreten en balcons i finestres, en arc de mig punt les de les golfes. Els edificis auxiliars, adossats al principal, consten de planta baixa i golfes. Estan destinats a cellers, graners i estables amb un tancat a la part posterior, descobert per a tancar-hi els ramats. D'època més moderna és l'edifici construït davant del cos principal i que serveix per a la recria de pollastres.

Notes històriques:

Aquesta construcció, probablement, és continuació d'una construcció modesta anterior, ampliada arrel de l'expansió demogràfica del segle XVIII. L'any 1842 va ser objecte d'un plet entre La Morera del Montsant i Torroja del Priorat, resolt per la Diputació de Tarragona Provincial, a favor del darrer. Ha patit diverses modificacions en època indeterminada, amb el tancament de finestres, ampliació d'edificis, etc. Encara que ha estat habitat permanentment, els darrers anys s'ha deshabitat. El 1985 es va bastir un nou edifici destinat a la recria de pollastres i és habitat d'una forma més o menys permanent. La construcció de la nova carretera de Torroja del Priorat a Scala Dei, el 1979, que passa al costat del mas ha estat decisiva per a la seva revalorització.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Agropecuàri. Masia.

Adreça: A 5 Km del poble

Telèfon: 977 83 92 17

Fax: 977 83 92 17

Lloc web: http://www.torroja.altanet.org

Adreça electrònica: aj.torroja@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.229961], [0.805521]