Antiga Cooperativa de Santiago

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Cooperatives agrícoles

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Tortosa

Adreça: Plaça de la Immaculada, 15-18.

Descripció:
L'edifici de l'antiga Cooperativa de Santiago va ser projectat probablement per l'arquitecte Josep Plantada Artigas cap al 1923, en estil noucentista.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Magatzem.

Estil: Noucentisme.

Datació: Cap al 1923.

Localització: Al nucli urbà. A Remolins.

Descripció:

Bastida per l'antiga Cooperativa de Santiago, que després es va dir de Sant Jaume de Remolins, és una construcció industrial amb dues naus de 1.450 m2, d'inspiració noucentista. S'ha conservat un projecte de l'arquitecte Josep Plantada, de 1912, però força diferent. Amb coberta a dues aigües, l'element més vistós són els dos frontons amb onze obertures verticals, d'arc rodó peraltat, que s'alternen amb pilars de la mateixa amplada amb capitell dòric. Arrenquen de la mateixa base -una línia d'imposta que separa en dues parts la façana- però la seva alçada depèn de la forma triangular de la coberta. Embelleix i recorre els dos frontons una cornisa amb motllures que als dos vèrtexs superiors i als tres inferiors compta amb una pedra ornamental a mode de clau de volta. L'edifici té un sòcol de pedra carejada grisa, parament de simulació de carreus i portals d'arc rebaixat. Avui està ocupat per la comissaria de la Policia Local i està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local.

Tipus: BCIL, Be Cultural d'Interès Local

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura industrial modernista i noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tarragona, Diputació de Tarragona, 2012.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Seu de la Policia Local de Tortosa

Adreça: Plaça de la Immaculada, 15-18.

Telèfon: 977 442 005 (Tortosa Turisme)

Fax: 977 511 256 (Tortosa Turisme)

Lloc web: info@tortosaturisme.cat

Adreça electrònica: http://www.tortosaturisme.cat/cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.8167428], [0.5245231]