Casa Brunet

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Tortosa

Adreça: Carrer de Cervantes, 7 / Carrer de Teodor González, 32-34.

Descripció:
Edifici modernista projectat pel mestre d'obres Josep Maria Vaquer Urquizú el 1913. De formes barroquitzants, l'edifici trenca la contundència i el pes del seu volum amb la decoració de les pilastres i els frontons que, amb les motllures i la cornisa superior, hi donen un contingut dinamisme. Actualment és la seu de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Modernisme.

Datació: 1913-1917

Localització: Nucli urbà

Descripció:

A l'arrencada d'un carrer que llavors s'estrenava, Josep M. Vaquer va aixecar per a Salvador Brunet Sala un edifici contundent, eclèctic i barroquitzant tant a l'interior -sobretot a l'escala- com a l'exterior. La casa trenca el pes del seu volum amb la decoració de les pilastres i els frontons que, amb les motllures i la cornisa superior, l'hi donen un cert dinamisme. La seva massa pètria dialoga amb la menys carregada Casa Segarra, de Monguió, situada al xamfrà contrari, com a exemples de corrents paral·lels dins el Modernisme, l'un floral i més depurat, i l'altre absolutament horror vacui. Ambdues comparteixen el coronament amb balconadura i una tribuna-mirador al pis principal en el xamfrà. L'edifici va ser dissenyat per a vivenda dels propietaris que van llogar els baixos al Banc Comercial de Barcelona. Requisat durant la Guerra Civil pels anarquistes de la CNT-FAI, a la postguerra el va llogar l'Acadèmia Cots i en l'actualitat acull la Cambra de Comerç de Tortosa.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura modernista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Seu de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa.

Adreça: Carrer de Cervantes, 7 / Carrer de Teodor González, 32-34.

Telèfon: 977 442 005 (Tortosa Turisme)

Fax: 977 511 256 (Tortosa Turisme)

Lloc web: http://www.tortosaturisme.cat/ca/que-fer/6-llocs-dinteres/164-els-edificis-modernistes/

Adreça electrònica: info@tortosaturisme.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.8585224], [0.523127]