Casa Lamote de Grignon

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Tortosa

Adreça: Carrer de l'Àngel, 6.

Descripció:
Edifici modernista projectat pel mestre d'obres Josep Maria Vaquer Urquizú el 1911.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Modernisme

Datació: 1911

Localització: Nucli urbà

Descripció:

La casa d'Esteve Lamote de Grignon està situada a la zona comercial del barri de Garrofer, al nucli antic de Tortosa. També se la coneix com a Hotel Siboni i com a Club Universitari, ja que va hostatjar aquesta entitat des del 1955 fins al 1971. Quan va ser l'Hotel Siboni aglutinava la vida social de Tortosa, i era on se celebraven els grans banquets. Actualment és la seu social de la Junta d'Aigües de la Generalitat i està catalogada com a Bé Cultural d'Interès Local, amb protecció per la façana i l'escala principal. Té tres pisos més golfes d'alçada amb sis balcons d'amplada a cadascun. Com a característica de les construccions del mestre d'obres Josep Maria Vaquer, l'estil és eclèctic amb elements modernistes i la façana presenta una gran càrrega ornamental en pedra artificial de motius florals amb predomini de les roses. L'estructura és simètrica, amb una tribuna metàl·lica de dues alçades i una gran portalada de tres obertures amb una llinda majestuosa.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura modernista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: Carrer de l'Àngel, 6.

Telèfon: 977 442 005 (Tortosa Turisme)

Fax: 977 511 256 (Tortosa Turisme)

Lloc web: http://www.tortosaturisme.cat/ca/que-fer/6-llocs-dinteres/164-els-edificis-modernistes/

Adreça electrònica: info@tortosaturisme.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.8121865], [0.5216455]