Casa Matheu

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Tortosa

Adreça: Carrer Cervantes, 2

Descripció:
La casa Matheu és un edifici obra de l'arquitecte Pau Monguió. Presenta el mur format per carreus encoixinats i concentra la decoració vegetal majoritàriament al xamfrà., vorejant les obertures, i en el mirador, el qual es destaca el vitrall emplomat. Destaca la tribuna que esta decorada en motius d'inspiració vegetals.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Modernisme

Datació: 1907

Localització: Nucli urbà

Descripció:

La casa Matheu és una edificació d'habitatges de planta baixa i tres pisos, que presenta dues façanes separades per un xamfrà. Composició regular de buits, que formen balcons amb baranes de forja. Hi destaquen diversos elements ornamentals, com els que emmarquen les finestres i els remats del terrat, sobre cornisa. Els paraments presenten encoixinats, excepte el del xamfrà, cobert d'esgrafiats amb motius florals. En el xamfrà hi ha els elements més característics: presenta a primer pis un mirador amb cristallera emplomada (vitralls) i un element sobre el terrat amb balcó obert entre dues columnes en un buit circular i remat superior, sobre cornisa. També el vestíbul d'accés a l'escala presenta decoració de característiques modernistes destacables. Certs elements, com el mirador o l'arc del vestíbul evoquen l'arquitectura arabesca. 

 

Notes històriques:

L'edifici ha sofert algunes reformes que han afectat en part la seva imatge, així el remat original va desaparèixer amb l'elevació recent d'un nou pis. També s'ha canviat la caixa de l'escala. Finalment, el projecte corresponent als plànols originals hi consta un mirador sobre el xamfrà de la façana principal, que en l'actualitat no existeix. Fou ocupat respectivament per la clínica privada del Dr. Sabaté i la Clínica de Tortosa.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Adreça: Carrer Cervantes, 2

Telèfon: 977 442 005 (Tortosa Turisme)

Fax: 977 511 256 (Tortosa Turisme)

Lloc web: http://www.tortosaturisme.cat/ca/que-fer/6-llocs-dinteres/164-els-edificis-modernistes/

Adreça electrònica: info@tortosaturisme.cat