Casa Pallarès

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Tortosa

Adreça: Avinguda de la Generalitat, 108

Descripció:
Aquesta casa va ser construïda entre els anys 1906 i 1907 per Pau Monguió i Segura, i és un dels exemples dels edificis modernistes bastits a la ciutat a inicis del segle XX. L'any 1940 va canviar de propietari, i es van realitzar algunes alteracions que comportaren la desaparició d'elements decoratius. Posteriorment un nou propietari li donà el nom de Villa Alícia, com es coneix popularment.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Casa

Estil: Modernisme

Datació: 1906

Localització: Sector meridional de la ciutat, vora el teatre Felip Pedrell i el parc municipal Teodor González.

Descripció:

L'edifici consta de soterrani, cobert amb una àmplia volta rebaixada, planta baixa, pis i golfes. A nivell estilístic juxtaposa trets modernistes i elements decoratius propis del romanticisme. El cos principal és de planta quadrangular, més destacat en alçada. Està flanquejat a l'esquerra per una esvelta torre, continent de la caixa d'escala, que esdevé un mirador als quatre punts cardinals i ha perdut el remat a quatre aigües. Al seu costat, l'entrada es corona amb una balconada amb barana de gelosia de decoració vegetal, com la que llueixen les escales d'accés. L'element més característic és la coberta, a doble vessant i amb amplis voladissos.

La decoració empra el maó vist i l'alterna amb ceràmica policroma de València, esgrafiats, fusta i treballs de forja de ferro.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 25/07/2007

Publicació: DOGC. 22/10/2007

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

L'arquitectura modernista està molt lligada al desenvolupament urbà de la Tortosa de finals del segle XIX i inics del XX. De fet, l'eixample de la ciutat s'inicia a les acaballes del segle XIX, amb l'enderrocament de diversos trams de muralles. En aquest moment, les famílies burgeses, algunes lligades a les indústries més importants per a l'economia de la ciutat, s'hi construeixen cases. Els dos arquitectes que destaquen pels seus treballs a la ciutat són Pau Monguió i Joan Abril.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Seu d'una empresa constructora.

Adreça: Avinguda de la Generalitat, 108

Telèfon: 977 442 005 (Tortosa Turisme)

Fax: 977 511 256 (Tortosa Turisme)

Lloc web: http://www.tortosaturisme.cat/ca/que-fer/6-llocs-dinteres/164-els-edificis-modernistes/

Adreça electrònica: info@tortosaturisme.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.803948], [0.520602]