Muralla medieval de Tortosa

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Tortosa

Adreça: C/ de les Esplanades

Descripció:
Seguint la línia fortificada que protegia el flanc occidental de Tortosa, es conserven restes de l'antiga muralla medieval, posteriorment reformada amb la construcció de fortins i baluards que s'adaptaven als nous sistemes bèl·lics, condicionats per la introducció de l'artilleria. De la muralla del segle XIV es conserven diversos trams, així com algunes de les torres que la protegien i dels portals que donaven accés a la ciutat.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Muralla.

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: Flanc defensiu occidental, entre les Esplanades i Remolins.

Descripció:

La muralla del segle XIV va aprofitar part de la muralla andalusí precedent, tot i que ampliava el perímetre de la ciutat, incloent els barris que havien quedat extramurs. Es tracta d'una obra d'argamassa, que utilitza carreus en punts com ara els portals que permetien l'accés a la ciutat. Comptava amb un pas de ronda superior i protecció de merlets, no conservats, i estava protegida amb torres de carreus de planta quadrada, com la Torre del Cèlio o Torre Grossa, o de planta octogonal, com la del portal de Tarragona.

Dels portals conservats destaquen el de Tarragona o Santa Clara, el de la Bassa, o els dels Jueus. Aquest últim connectava directament el call amb l'exterior, on es trobava el cementiri jueu.

Notes històriques:

Després de la conquesta cristiana de Tortosa, del segle XII, es continuen utilitzant les muralles del període andalusí com a elements defensius de la ciutat. Però a mitjans del segle XIV, en el programa de fortificacions de les viles impulsat pel rei Pere el Cerimoniós, degut a la guerra amb Castella, construeixen les noves muralles. Aquest fet coincideix amb un període d'expansió de la ciutat, i la construcció de les noves muralles està detallat en un acord municipal del 9 de desembre de 1365, si bé les obres s'iniciarien cap al 1368, quedant quasi acabades un any després. En la construcció de la muralla participaren molts i destacats mestres, com ara el picapedrer Joan de Maine, el fuster Andreu Tranxer, i el manyà Guillem Ortolà.

Les muralles foren enderrocades a les acaballes del segle XIX, si bé encara es conserven restes als barris de Remolins i de Santa Clara, i alguns portals com el de la Bassa i el de l'Olivera.

Tipus: BCIN. Monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE. 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

MIRAVALL, R. 1985: Tortosa. Guia General,  Tortosa.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure. Forma part del Passeig de les Fortificacions Cinturó Verd.

Ús i funció actual: Monument

Observacions:

El recorregut ens porta de l'actual hospital Verge de la Cinta, al c/ de les Esplanades, en l'extrem sud, fins a la Travessia del Mur, a Remolins, en l'extrem nord.

Adreça: C/ de les Esplanades

Telèfon: 977 442 005 (Tortosa Turisme)

Fax: 977 511 256 (Tortosa Turisme)

Lloc web: http://www.tortosaturisme.cat

Adreça electrònica: info@tortosaturisme.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.812089], [0.526303]