Palau Capmany

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Palaus

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Tortosa

Adreça: C/ de la Rosa, 3

Descripció:
Aquest palau es va construir en el segle XVII, si bé va ser molt transformat a finals del segle XIX, amb la construcció d'un pati i estances d'estil neoàrab, com el saló principal, on es va reproduir el Pati dels Lleons de l'Alhambra.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Palau

Estil: Barroc, historicisme

Datació: Segle XVIII-XIX

Localització: Nucli històric

Descripció:

El palau s'organitza al voltant d'un pati central al qual s'obren diferents finestres i balcons, i que té el sòcol inferior del mur amb una banda de rajola vidriada representant temes geomètrics i florals. Està separat del carrer per un ample vestíbul definit per un arc carpanell de pedra. Destaca a nivell del pis principal, en el mur est del pati, una ampla tribuna de fusta amb sectors treballats amb ornaments de talla d'inspiració modernista.

La façana és de carreus encoixinats, excepte en el sector superior arrebossat. L'accés de la planta es realitza per un arc de mig punt adovellat, flanquejat de portes allindades. Els dos pisos superiors presenten finestres rectangulars, i per sobre les golfes tenen una petita galeria feta amb finestres de mig punt. Per sobre trobem el ràfec, de fusta i bastant pronunciat, i tant els plafons intermedis com les mènsules que el sostenen estan decorats amb una talla de motius vegetals.

A l'interior de l'edifici trobem l'esplendorós pati, d'estil neoàrab. També algunes de les estances, reformades el 1868 pel mestre de cases Josep Grifoll, són d'estil neoàrab, destacant el saló principal del palau, on hi ha una reproducció del Pati dels Lleons de l'Alhambra.

 

Notes històriques:

Al segle XVII el palau pertanyia a la família Oliver, passant a meitat de segle XIX a ser propietat de la Comtessa de Vallcabra. Aquesta el donà al seu fill, el marquès de Capmany. Deixà de ser dels marquesos a l'acabar el segle, establint-s'hi aleshores comerços i un cinema. Posteriorment va ser la seu del partit Centre Dertosenc i del Liceu de Tortosa (1895). La façana és possiblement de darreries del segle XVII, mentre que moltes de les reformes es van fer el 1868, com ja hem dit, en estil neoàrab, quan el palau estava en estat ruïnós. El 1967 fou adquirit i reconstruït per Josep Celma, que en fou propietari. La farmàcia que ocupa part dels baixos és de principis de segle.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 25/07/2007

Publicació: DOGC. 22/10/2007

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Comerços

Adreça: C/ de la Rosa, 3

Telèfon: 977 442 005 (Tortosa Turisme)

Fax: 977 511 256 (Tortosa Turisme)

Lloc web: http://www.tortosaturisme.cat/ca/que-fer/6-llocs-dinteres/155-palau-capmany/

Adreça electrònica: info@tortosaturisme.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.813143], [0.521733]