Palau Oriol

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Palaus

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Tortosa

Adreça: C/ de la Rosa, 6

Descripció:
Aquest edifici, també conegut com Palau Bellet per ser residència del Marqués d'aquesta nissaga, és l'actual seu del Conservatori Professional de Música. Destaca per la seva façana de finestres rectangulars lleugerament atrompetades i coronament amb una galeria d'arcs rebaixats.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Palau

Estil: Gòtic tardà

Datació: Segle XV

Localització: Nucli històric

Descripció:

El palau s'organitza entorn un pati central al que s'arriba a través d'un vestíbul. L'interior es troba força reformat respecte l'estructura gòtica original, i en destaca l'arcada que obre l'escala al pati, d'arcs apuntats sostinguts per esveltes columnes de capitell amb motius vegetals i, a la base, escuts en relleu. Uns arcs tapiats en el mur esquerre palesen la comunicació que antigament existia amb el veí Palau Despuig.

La façana presenta tres nivells diferenciats pel tipus d'obra. En la planta baixa destaca un parament de carreus i el portal d'accés per un portal adovellat de mig punt; també presenta tres finestres amb esplandit i emmarcaments motllurats. El pis noble està definit per una obra de carreus més petits i força restaurats, amb tres finestrals allindats. Per sobre, el pis de les golfes està diferenciat amb una motllura horitzontal, i s'hi obre una galeria d'arcs escarsers separats per motllures. Rematant la façana trobem el ràfec de fusta, decorat amb motllures en els caps de biga.

Notes històriques:

Possiblement formava part del solar que Ramon Berenguer IV va cedir a Roger Despuig, cavaller rossellonès, pels serveis prestats durant la reconquesta de la zona. Aquest palau ha estat possessió de les destacades famílies dels Marco, els Oriol i els Bellet. L'edifici fou reconstruït en part el 1971, i llavors van aparèixer antigues construccions que possiblement eren part de la muralla romana i la torre que flanquejava el Pont de Pedra, a l'extrem del carrer.

Des del 1952 va ser la seu de l'Escola d'Art, i actualment és l'edifici del Conservatori de Música.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 25/07/2007

Publicació: DOGC. 22/10/2007

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Conservatori Professional de Música

Observacions:

Inicialment aquest palau i el palau Despuig formaven un sol cos.

Adreça: C/ de la Rosa, 6

Telèfon: 977 442 005 (Tortosa Turisme)

Fax: 977 511 256 (Tortosa Turisme)

Lloc web: http://www.tortosaturisme.cat/ca/que-fer/6-llocs-dinteres/149-el-portal-del-romeu-i-els-palaus-gotics/

Adreça electrònica: info@tortosaturisme.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.813116], [0.521826]