Torre de Campredó

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Tortosa

Adreça: Serra de les Velles

Descripció:
Aquesta torre, també coneguda com Font del Quinto, està situada al nucli de Camp-redó, en connexió visual amb la torre de la Carrova, a l'altra riba de l'Ebre. Tenien la funció de vigilar l'accés per via fluvial al port de Tortosa.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre defensiva i de vigilància

Datació: Segle XIV

Localització: Al sud del nucli de Camp-redó, entre el canal i la Serra de les Velles, sobre un promontori que domina el riu Ebre.

Descripció:

Aquesta torre està situada en la riba esquerra de l'Ebre, i junt amb la de la Carrova, situada a l'altre costat del riu, tenia la funció de vigilar i controlar l'accés al port de Tortosa en època medieval.

L'estructura de la torre és de planta rectangular d'uns 8,2 x 6 m de base i 11 m d'alçada. Està construïda amb pedres més o menys regulars lligades amb morter de calç, i consta de planta baixa amb coberta de volta de canó, primer pis també amb volta de canó i terrat. La part superior de la torre està rematada per un seguit de mènsules que envolten tot el perímetre, per suportar una corsera. L'accés era per una petita porta en la planta baixa, i la connexió amb els pisos superiors era per trapes.

L'estat actual és el resultat de les nombroses reformes que ha patit al llarg de la història, com l'obertura d'una finestra en el primer pis.

Notes històriques:

Entre ambdues torres, la de Campredó i la de la Carrova, existia una illa, desapareguda a finals del segle XIX. Segons algunes interpretacions, les torres estarien unides per una cadena que s'alçava en cas de perill, barrant el pas cap al port de Tortosa als vaixells enemics.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE. 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Regular

Condicions de visita: Exterior

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Serra de les Velles

Telèfon: 977 442 005 (Tortosa Turisme)

Fax: 977 511 256 (Tortosa Turisme)

Lloc web: http://campredotempler.blogspot.com/2007/11/la-torre-de-campred.html

Adreça electrònica: info@tortosaturisme.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.746014], [0.579431]