Torre de Túbal o Punta del Diamant

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Tortosa

Adreça: Castell de la Suda, s/n.

Descripció:
S'explica que la torre de Túbal del castell de la Suda, també coneguda popularment com Punta del Diamant, rep el nom del llegendari fundador bíblic i que aquest sembla que és el nucli primari de la ciutat, que es va anar ampliant successivament al seu voltant.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar.Torre de defensa

Datació: Medieval

Localització: Sobre el promontori que domina la ciutat.

Descripció:

De les restes encara conservades en destaquen les muralles, que presenten una planta irregular adaptada al terreny, i alguna torre, com la de Túbal o del Diamant, de planta circular i base atalussada. 

Notes històriques:

Aquest sector de la ciutat correspon a l'antiga acròpolis romana, i s'ha plantejat la hipòtesi que fos l'espai ocupat pel fòrum de la ciutat.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE. 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

MIRAVALL, R. 1985: Tortosa. Guia General,  Tortosa.

Accés: Fàcil

Adreça: Castell de la Suda, s/n.

Telèfon: 977 442 005 (Tortosa Turisme)

Fax: 977 511 256 (Tortosa Turisme)

Lloc web: http://www.tortosaturisme.cat/ca/que-fer/6-llocs-dinteres/80-el-castell-de-la-suda-o-de-sant-joan/

Adreça electrònica: info@tortosaturisme.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.815287], [0.524329]