Abric d'Ermites II

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Patrimoni mundial

Comarca: Montsià

Municipi: Ulldecona

Adreça: Partida d'Ermites

Descripció:
Conjunt format de 25 figures relacionades amb la temàtica de la caça. Aquestes pintures es varen descobrir entre el 10-11 de maig de 1975 i formen part del conjunt de l'Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica catalogat com a Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO l'any 1998.

Tipus monument: Jaciment arqueològic. Abric amb pintures rupestres.

Estil: Llevantí

Datació: Neolític Antic

Localització: Es troba a la vessant sud-est de la Serra de la Pietat, molt a prop de l'ermita de la Verge de la Pietat. Es localitza uns metres més amunt de l'Abric d'Ermites IV.

Descripció:

La cavitat de l'Abric d'Ermites II s'obre a 4 metres de la base de la cinglera, i les seves dimensions són 7 metres de llargada, entre 1,50-2 m de fondària i entre 1-1,50 m. d'alçada. Les pintures ocupen la part central i interna del sostre caracteritzat per la irregularitat de la superfície. En total s'han documentat 25 figures, relacionades amb el tema de la caça, corresponents a arquers, fletxes, animals indeterminats i restes de pigment, d'estil semiesquemàtic-naturalista. El color de les pictografies va del castany-vermellós obscur al castany obscur i combina la tècnica de traç simple i tinta plana. La majoria dels abrics d'Ermites presenten una temàtica i un estil similar, que pertany al conjunt naturalista-estilitzat postpaleolític o estil "llevantí".

Notes històriques:

El conjunt de pintures rupestres de la Serra de la Pietat fou descobert per l'equip infantil d'espeleologia del Centre recreatiu Ulldecona el 31 de març de 1975 (Abric V). Des d'aquest moment, membres del GEU, de l'Espeleo-Club de Sabadell de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) i de l'Equip de recerques Espelelològiques del Centre Excursionista van portar a terme l'estudi dels abrics localitzats i també trobaren de nou. El 10 i 11 de maig de 1975 les prospeccions donaren com a resultat el descobriment de les pintures de l'Abric d'Ermites II. El primer estudi exhaustiu sobre aquestes pintures el va realitzar Ramon Viñas el 1986. Les pintures foren objecte d'una documentació exhaustiva dins el "Projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya" portat a terme pel Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Tipus: BCIN-Zona arqueològica

Disposició: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; LLei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català; R-I-55-0543/002.

Data disposició: 25/06/1985

Publicació: BOE 155

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1999. Catàleg de l'exposició. Text bilíngüe català-castellà.

CASTELLS, J.: "Exposición Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica". Panel 1, p.18-23. 

CASTELLS, J.; HERNÁNDEZ, G.: "Pintures rupestres de Catalunya: un patrimoni desconegut i amenaçat. El projecte "Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya"". A: Tribuna d'Arqueologia 1989-1990. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1991. p. 31-39.

G.E.U.; E.R.E.; E.C.S.: L'art prehistòric d'Ulldecona (Tarragona). Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya, 1975.

G.E.U.; E.R.E.; E.C.S.. "Noves descobertes rupestres a les Ermites d'Ulldecona (Montsià)". Fonaments 1, p. 203-205. 

GRUPO DE TRABAJO ARAMPI. "Arte rupestre del Arco Mediterráneo: breve historia de una propuesta". Panel 1, p. 12-17. 

HERNÁNDEZ, G.; CASTELLS, J. "Administración y gestión de los yacimientos con pinturas rupestres de Catalunya". Panel 1, p. 60-69, 2002. 

HERNÁNDEZ, G.; CASTELLS, J.: El proyecto Corpus de Pinturas Rupestres de Catalunya: programa para un Patrimonio amenazado. Journées internationales d'étude sur la conservation de l'Art Rupestre (Perigord, 1990). ICOM.

VIÑAS, R. et alii: "El conjunto rupestre de la Serra de la Pietat, Ulldecona-Tarragona". Speleon. Monografía I: Actas V Symposium de Espeleología "Cuaternario", p. 115-151, 1975.

VIÑAS, R. et alii:"Un nuevo conjunto de arte rupestre en Catalunya". A: XIV Congreso Nacional de Arqueología. Lugo 1976. Zaragoza, 1978. p.227-230. 

VIÑAS, R. et alii: "Un nuevo conjunto de arte rupestre en Catalunya". Actas XIV Congreso Nacional de Arqueología. Lugo 1976. Zaragoza, 1978. p. 227-230.

VIÑAS, R. El conjunto de pinturas rupestres de la Serra de la Pietat, Ulldecona-Freginals (Tarragona). Barcelona, 1986. Memòria de Llicenciatura per la Universitat de Barcelona, Departament de Prehistòria i Història Antiga. Inèdita.

VIÑAS, R.; SARRIA, E.; ALONSO, A.: La pintura rupestre en Catalunya. Barcelona: 1983.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Trucar per concertar hora de visita.

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic.

Observacions:

Inscrit en la llista de Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO (Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica). Any 1998.

Actualment només es pot visitar l'Abric d'Ermites I, tot i que està previst que pròximament s'obri el IV. La visita també inclou el Centre d'Interpretació d'Art Rupestre Abrics de l'Ermita situat a la mateixa ermita de la Pietat.

Els horaris de les visites són:

De dimecres a dissabte: a les 10:00, 12:00 i 16:00 hores.

Diumenges i festius: a les 10:00 i a les 12:00 hores.

Màxim 12 persones per grup.

Adreça: Partida d'Ermites

Telèfon: 977 57 33 94 (oficina de turisme)

Lloc web: http://cultura.gencat.cat/ca/detall/Articles/Abric_d_Ermites_de_la_serra_de_la_Pietat_Ulldecona_el-Montsia

Adreça electrònica: turisme@ulldecona.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.632461], [0.465692]