Abric d'Ermites III B

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Patrimoni mundial

Comarca: Montsià

Municipi: Ulldecona

Adreça: Paritda d'Ermites

Descripció:
Conjunt format per 11 pictogrames dels quals només es poden identificar dos corresponents a dues figures de arquers d'estil semiesquemàtic. Van ser descobertes en 1975 i formen part del conjunt de l'Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica catalogat com a Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO en 1998.

Tipus monument: Jaciment arqueológic.

Estil: Semiesquemàtic

Datació: Neolíti.

Descripció:

La cavitat de l'Abric d'Ermites IIIB s'obre a uns 11 m de la base de la cinglera i mesura 5 m de llargada, uns 2 m de fondària i una alçada mitjana d'1 metre. Les pintures es troben a la part dreta de la cavitat, al punt més fondo de l'abric. Dels 11 motius localitzats, tan sols dos són clarament identificables. Un d'ells correspon a un arquer estàtic, en actitud de disparar un arc, d'uns 7 cm d'alçada. Davant de la figura s'observa una possible fletxa i unes restes que podrien ser d'un animal. L'estil és semiesquemàtic, la tècnica de traç simple i el color vermell-castany. L'altra figura, d'interpretació dubtosa, podria ser un altre arquer. La seva zona conservada sembla correspondre al tronc i als braços d'una figura humana. També hi ha un arc. El color de les pictografies va del castany vermellós obscur al vermellós, i hi ha diferències tècniques (traç simple, tinta plana i digitació). La majoria dels abrics d'Ermites presenten una temàtica i un estil similar, que pertany al conjunt naturalista-estilitzat postpaleolític o estil "llevantí".

Notes històriques:

El conjunt de pintures rupestres de la Serra de la Pietat fou descobert per l'equip infantil d'espeleologia del Centre recreatiu Ulldecona el 31 de març de 1975 (Abric V). Des d'aquest moment, membres del GEU, de l'Espeleo-Club de Sabadell de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) i de l'Equip de recerques Espelelològiques del Centre Excursionista van portar a terme l'estudi dels abrics localitzats i també trobaren de nous. El 27 de desembre de 1975, Ramon Viñas localitzà un abric més petit, a uns 20 m de l'abric que obligà a dividir l'abric III en IIIA i IIIB. El primer estudi exhaustiu sobre aquestes pintures el va realitzar Ramon Viñas el 1986. Les pintures foren objecte d'una documentació exhaustiva dins el "Projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya" portat a terme pel Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Tipus: BCIN-Zona arqueològica

Disposició: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; LLei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català; R-I-55-0543/004.

Data disposició: 25/06/1985

Publicació: BOE 155

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent.

Bibliografia:

ADSERIAS, M.; RAMON, E.; TEIXELL, I.: El patrimoni mundial a les comarques de Tarragona. Tarragona: Diputació de Tarragona, 2002. 

Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1999. Catàleg de l'exposició. Text bilíngüe català-castellà.

CASTELLS, J.: "Exposición Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica". Panel 1, p.18-23. 

CASTELLS, J.; HERNÁNDEZ, G.: "Pintures rupestres de Catalunya: un patrimoni desconegut i amenaçat. El projecte "Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya"". A: Tribuna d'Arqueologia 1989-1990. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1991. p. 31-39. 

G.E.U.; E.R.E.; E.C.S.: L'art prehistòric d'Ulldecona (Tarragona). Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya, 1975. 

ROMEU, J.; ROMEU, J. VIÑAS, R. et alii. "Noves descobertes rupestres a les Ermites d'Ulldecona (Montsià)". Fonaments 1, p. 203-205, 1978. 

HERNÁNDEZ, G.; CASTELLS, J. "Administración y gestión de los yacimientos con pinturas rupestres de Catalunya". Panel 1, p. 60-69, 2002. 

HERNÁNDEZ, G.; CASTELLS, J.: El proyecto Corpus de Pinturas Rupestres de Catalunya: programa para un Patrimonio amenazado. Journées internationales d'étude sur la conservation de l'Art Rupestre (Perigord, 1990). ICOM.

VIÑAS, R. et alii: "El conjunto rupestre de la Serra de la Pietat, Ulldecona-Tarragona". Speleon. Monografía I: Actas V Symposium de Espeleología "Cuaternario", p. 115-151, 1975. 

VIÑAS, R. et alii: "Un nuevo conjunto de arte rupestre en Catalunya". Actas XIV Congreso Nacional de Arqueología. Lugo 1976. Zaragoza, 1978. p. 227-230. 

VIÑAS, R. et alii: "Noticia sobre un conjunto de arte rupestre en Ulldecona (Tarragona)". Pyrenae II, p. 145-156, 1975. 

VIÑAS, R.; SARRIA, E.; ALONSO, A.: La pintura rupestre en Catalunya. Barcelona: 1983.

Accés: Fàcil.

Condicions de visita: Trucar per concertar hora de visita.

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic.

Observacions:

Inscrit en la llista de Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO (Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica). Any 1998.

Actualment només es pot visitar l'Abric d'Ermites I, tot i que està previst que pròximament s'obri el IV. La visita també inclou el Centre d'Interpretació d'Art Rupestre Abrics de l'Ermita situat a la mateixa ermita de la Pietat.

Els horaris de les visites són:

De dimecres a dissabte: a les 10:00, 12:00 i 16:00 hores.

Diumenges i festius: a les 10:00 i a les 12:00 hores.

Màxim 12 persones per grup.

Adreça: Paritda d'Ermites

Telèfon: 977 57 33 94 (oficina de turisme)

Lloc web: http://cultura.gencat.cat/ca/detall/Articles/Abric_d_Ermites_de_la_serra_de_la_Pietat_Ulldecona_el-Montsia

Adreça electrònica: turisme@ulldecona.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.632549 ], [0.466345]