Abric d'Ermites V

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Patrimoni mundial

Comarca: Montsià

Municipi: Ulldecona

Adreça: Partida d'Ermites

Descripció:
Conjunt format per l'Abric V, on s'han identificat 66 figures, i l'Abric V exterior, on s'han localitzat 9. Van ser les primeres pintures rupestres documentades a la Serra de la Pietat el 31 de març de 1975. Formen part del conjunt de l'Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica catalogat com a Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO l'any 1998.

Tipus monument: Jaciment arqueològic. Abric amb pintures rupestres.

Estil: Llevantí

Datació: Neolític Antic

Localització: Es troba a la vessant sud-est de la Serra de la Pietat, molt a prop de l'ermita de la Verge de la Pietat. Es troba a uns 10 metres de l'Abric d'Ermites IV o Cova Fosca.

Descripció:

L'Abric d'Ermites V és una cavitat, situada a 7 m sobre la base de la cinglera, fa 2,50 m d'amplada màxima a la boca, 3 m de fondària i 1,50 m d'alçada mitjana, i és accessible mitjançant una escala. Majoritàriament, les pintures avui dia visibles ocupen la part més externa del sostre, tot i que també hi ha restes en el fons i en les degradades parets internes, a uns 50 cm del sòl, revelant que les pintures ocupaven gran part de la cavitat. S'han documentat 66 figures que composen diferents escenes. Una de les principals està formada per un grup de cavalls que van d'esquerra a dreta en sentit descendent cap a l'interior de la cavitat. Amb aquesta escena es troben vinculades diverses figures d'arquers i algun caprí. Altres composicions, actualment mig perdudes, estan integrades per animals indeterminats i caprins relacionats amb arquers. En altres zones s'observen restes d'altres escenes particulars integrades bàsicament per figures humanes. En general l'estil és figuratiu dins de la línia semiesquemàtica i naturalista, i la tècnica de tinta plana i traç simple. En relació als colors, predominen el vermell-castany, el vermell-castany fosc i el castany-vermellós fosc. Quant a l'Abric d'Ermites V exterior, aquest es situa sota la cornisa que protegeix l'Abric d'Ermites V. En aquestes parets, es localitzen, a dreta i a esquerra, petites depressions on encara s'observen restes de vàries figures. En total es tracta de 9 figures que corresponen a 4 arquers i restes de pigment de color negre, castany vermellós fosc i vermell-castany, tècnica de traç simple i tinta plana i estil semiesquemàtic. La majoria dels abrics d'Ermites presenten una temàtica i un estil similar, que pertany al conjunt naturalista-estilitzat postpaleolític o estil "llevantí".

Notes històriques:

El conjunt de pintures rupestres de la Serra de la Pietat fou descobert per l'equip infantil d'espeleologia del Centre recreatiu Ulldecona el 31 de març de 1975. El primer abric que fou localitzat va ser l'Abric d'Ermites V. Des d'aquest moment, membres del GEU, de l'Espeleo-Club de Sabadell de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) i de l'Equip de recerques Espelelològiques del Centre Excursionista van portar a terme l'estudi dels abrics localitzats i també trobaren de nous. El primer estudi exhaustiu sobre aquestes pintures el va realitzar Ramon Viñas el 1986. Les pintures foren objecte d'una documentació exhaustiva dins el "Projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya" portat a terme pel Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Tipus: BCIN-Zona arqueològica

Disposició: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; LLei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català; R-I-55-0543/006 (V) / R-I-55-0543/007 (V exterior).

Data disposició: 25/06/1985

Publicació: BOE 155

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

ADSERIAS, M.; RAMON, E.; TEIXELL, I.: El patrimoni mundial a les comarques de Tarragona. Tarragona: Diputació de Tarragona, 2002. 

Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1999. Catàleg de l'exposició. Text bilíngüe català-castellà.

CASTELLS, J.: "Exposición Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica". Panel 1, p.18-23. 

CASTELLS, J.; HERNÁNDEZ, G.: "Pintures rupestres de Catalunya: un patrimoni desconegut i amenaçat. El projecte "Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya"". A: Tribuna d'Arqueologia 1989-1990. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1991. p. 31-39. 

G.E.U.; E.R.E.; E.C.S.: L'art prehistòric d'Ulldecona (Tarragona). Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya, 1975. 

ROMEU, J.; ROMEU, J. VIÑAS, R. et alii. "Noves descobertes rupestres a les Ermites d'Ulldecona (Montsià)". Fonaments 1, p. 203-205, 1978. 

HERNÁNDEZ, G.; CASTELLS, J. "Administración y gestión de los yacimientos con pinturas rupestres de Catalunya". Panel 1, p. 60-69, 2002. 

HERNÁNDEZ, G.; CASTELLS, J.: El proyecto Corpus de Pinturas Rupestres de Catalunya: programa para un Patrimonio amenazado. Journées internationales d'étude sur la conservation de l'Art Rupestre (Perigord, 1990). ICOM.

VIÑAS, R.: "El abrigo V de la Serra de la Pietat (Ulldecona, Tarragona)". Cuadernos de Preshistòria y Arqueologúa Castellonenses 4, pp. 21-44.

VIÑAS, R. et alii: "El conjunto rupestre de la Serra de la Pietat, Ulldecona-Tarragona". Speleon. Monografía I: Actas V Symposium de Espeleología "Cuaternario", p. 115-151, 1975. 

VIÑAS, R. et alii: "Un nuevo conjunto de arte rupestre en Catalunya". Actas XIV Congreso Nacional de Arqueología. Lugo 1976. Zaragoza, 1978. p. 227-230. 

VIÑAS, R. et alii: "Noticia sobre un conjunto de arte rupestre en Ulldecona (Tarragona)". Pyrenae II, p. 145-156, 1975. 

VIÑAS, R.; SARRIA, E.; ALONSO, A.: La pintura rupestre en Catalunya. Barcelona: 1983.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Trucar per concertar hora de visita.

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic.

Observacions:

Inscrit en la llista de Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO (Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica). Any 1998.

Actualment només es pot visitar l'Abric d'Ermites I, tot i que està previst que pròximament s'obri el IV. La visita també inclou el Centre d'Interpretació d'Art Rupestre Abrics de l'Ermita situat a la mateixa ermita de la Pietat. 

Els horaris de les visites són:

De dimecres a dissabte: a les 10:00, 12:00 i 16:00 hores.

Diumenges i festius: a les 10:00 i a les 12:00 hores.

Adreça: Partida d'Ermites

Telèfon: 977 57 33 94 (oficina de turisme)

Lloc web: http://cultura.gencat.cat/ca/detall/Articles/Abric_d_Ermites_de_la_serra_de_la_Pietat_Ulldecona_el-Montsia

Adreça electrònica: turisme@ulldecona.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.632566], [0.466890]