Abric d'Esquarterades II

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Patrimoni mundial

Comarca: Montsià

Municipi: Ulldecona

Adreça: Partida de Les Esquarterades

Descripció:
En aquest abric, descobert el maig de 1975, només es conserva part d'una figura identificada com un quadrúpede indeterminat. També forma part del conjunt de l'Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica catalogat com a Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO l'any 1998.

Tipus monument: Jaciment arqueològic. Abric amb pintures rupestres.

Estil: Realista

Datació: Desconeguda

Localització: Es troba a la vessant sud-est de la Serra de la Pietat, en direcció a Les Ventalles.

Descripció:

Aquest abric presenta 13 m de llargada per 2 m de fondària i, com l'altre, també es troba molt concrecionat. En aquest cas s'ha documentat un pictograma que correspondria a la figura d'un quadrúpede indeterminat, de 12 cm d'alçada, en posició de carrera, de color castanys-vermellós i d'estil realista. A la part posterior i al abdomen del animal s'observen altres restes, una de les quals es podria relacionar amb una fletxa clavada al abdomen.

Notes històriques:

Aquest abric fou descobert el maig de 1975 durant una prospecció a la zona nord de la Serra de la Pietat per part d'un equip format per Josep Romeu, Joaquim Romeu, Domènec Miquel, Ramon Ten i Ramon Viñas. Aquests abrics foren denominats Esquarterades I i II. L'estiu d'aquell mateix any l'equip va donar a conèixer l'existència del conjunt a través d'una publicació de caràcter informatiu. Les primeres il·lustracions de les pintures d'aquest abric  es van publicar per primera vegada a l'obra Les Peintures Rupestres du Levant Espagnol de Lya Dams, el 1984 . Durant l'any 1989 les pintures foren objecte d'una documentació exhaustiva, dins el "Projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya" portat a terme pel Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquest mateix any, Ramon Viñas va descobrir dues figures noves a la paret del fons de l'abric.

Tipus: BCIN-Zona arqueològica

Disposició: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català; R-I-55-0542.

Data disposició: 25/06/1985

Publicació: BOE 155

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

ADSERIAS, M.; RAMON, E.; TEIXELL, I.: El patrimoni mundial a les comarques de Tarragona. Tarragona: Diputació de Tarragona, 2002. 

Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1999. Catàleg de l'exposició. Text bilíngüe català-castellà.

CASTELLS, J.: "Exposición Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica". Panel 1, p.18-23. 

CASTELLS, J.; HERNÁNDEZ, G.: "Pintures rupestres de Catalunya: un patrimoni desconegut i amenaçat. El projecte "Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya"". A: Tribuna d'Arqueologia 1989-1990. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1991. p. 31-39. 

G.E.U.; E.R.E.; E.C.S.: L'art prehistòric d'Ulldecona (Tarragona). Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya, 1975. 

ROMEU, J.; ROMEU, J. VIÑAS, R. et alii. "Noves descobertes rupestres a les Ermites d'Ulldecona (Montsià)". Fonaments 1, p. 203-205, 1978. 

HERNÁNDEZ, G.; CASTELLS, J. "Administración y gestión de los yacimientos con pinturas rupestres de Catalunya". Panel 1, p. 60-69, 2002. 

HERNÁNDEZ, G.; CASTELLS, J.: El proyecto Corpus de Pinturas Rupestres de Catalunya: programa para un Patrimonio amenazado. Journées internationales d'étude sur la conservation de l'Art Rupestre (Perigord, 1990). ICOM.

VIÑAS, R. et alii: "El conjunto rupestre de la Serra de la Pietat, Ulldecona-Tarragona". Speleon. Monografía I: Actas V Symposium de Espeleología "Cuaternario", p. 115-151, 1975. 

VIÑAS, R. et alii: "Un nuevo conjunto de arte rupestre en Catalunya". Actas XIV Congreso Nacional de Arqueología. Lugo 1976. Zaragoza, 1978. p. 227-230. 

VIÑAS, R. et alii: "Noticia sobre un conjunto de arte rupestre en Ulldecona (Tarragona)". Pyrenae II, p. 145-156, 1975. 

VIÑAS, R.; SARRIA, E.; ALONSO, A.: La pintura rupestre en Catalunya. Barcelona: 1983.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Trucar per concertar hora de visita.

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic.

Observacions:

Inscrit en la llista de Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO (Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica). Any 1998.

Actualment només es pot visitar l'Abric d'Ermites I, tot i que està previst que pròximament s'obri el IV. La visita també inclou el Centre d'Interpretació d'Art Rupestre Abrics de l'Ermita situat a la mateixa ermita de la Pietat.

Els horaris de les visites són:

De dimecres a dissabte: a les 10:00, 12:00 i 16:00 hores.

Diumenges i festius: a les 10:00 i a les 12:00 hores.

Màxim 12 persones per grup.

Adreça: Partida de Les Esquarterades

Telèfon: 977 57 33 94 (oficina de turisme)

Lloc web: http://cultura.gencat.cat/ca/detall/Articles/Abric_d_Esquarterades_II_Ulldecona_el_Montsia

Adreça electrònica: turisme@ulldecona.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.635594], [0.475568]