Carrer Roger de Llúria

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Montsià

Municipi: Ulldecona

Adreça: C/Roger de Llúria

Descripció:
El traçat d'aquest carrer i els arcs situats als seus extrem podrien correspondre a època medieval. Durant els segles posteriors va patir diferents transformacions. Una d'elles es podria datar a finals del segle XVIII, com ho indica la inscripció de l'arc orientat cap al carrer Major.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Espais de comunicació. Carrer.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XIII-XXI

Localització: Es troba al centre del casc antic de la població.

Descripció:

Carrer que conserva alguns dels elements característics del traçat antic de la vila. En general els habitatges són recents o amb força modificacions en estructura. Cal destacar els dos ponts situats en els seus extrems, i que el comuniquen amb els carrers Major i Aribau. Es tracta de dos arcs de mig punt rebaixats, dels quals només es conserva l'estructura, ja que damunt d'ells s'aixequen habitatges. A l'arc orientat cap al carrer Aribau s'alternen els carreus de pedra amb sectors arrebossats (l'habitatge que descansa sobre d'ell esta molt degradat). L'altre, que dóna cap al carrer Major, és més estret i té arrebossats moderns en alguns sectors; en un pany de pedra d'aquest hi ha una inscripció amb l'any 1786. 

Notes històriques:

Possiblement el traçat original del carrer i dels ponts data d'època medieval, tot i que al llarg del temps ha patit nombroses transformacions. Una d'aquestes reformes devia ser la realitzada el 1786 a la casa contigua al pont del carrer Major, que afectà a part d'ell.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 15/07/1992

Publicació: DOGC 20/11/1992

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Carrer

Adreça: C/Roger de Llúria

Telèfon: 977 57 30 34 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.ulldecona.cat/

Adreça electrònica: turisme@ulldecona.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.597835], [0.447097]