Castell d'Ulldecona

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Montsià

Municipi: Ulldecona

Adreça: 977 57 30 34 (Ajuntament)

Descripció:
Conjunt de construccions format bàsicament per una torre quadrangular, una torre cilíndrica, de dimensions més reduïda, i l'església de Santa Maria dels Àngels, d'una sola nau. El primer assentament en aquest cim elevat data del període ibèric. En època romana va esdevenir un mirador estratègic de la Via Augusta i de les explotacions agrícoles dels voltants. Entre els segles VIII i XII s'establiren els àrabs i a partir de 1148 els cristians.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Datació: Edat del Bronze, Ferro-ibèric i època medieval Medieval.

Localització: Es troba a la part superior d'una petita elevació anomenada Puig del Castell, que forma part de la Serra Grossa. Es troba a la banda esquerra del riu Sènia, a l'oest d'Ulldecona.

Descripció:

Les restes conservades a l'interior del recinte fortificat corresponen a una torre rodona, una torre de quadrada  i l'església de Santa Maria dels Àngels, d'una sola nau i coberta amb volta de canó. En relació a la primera de les torres esmentades, s'havia atribuït tradicionalment als àrabs, però estudis recents la situen a la segona meitat del segle XII, en època dels hospitalers. L'entrada original es situa al primer pis i s'accedia amb una escala mòbil. Presenta un coronament amb merlets. Pel que fa a la torre quadrada (16x15'5m), és una construcció més completa, que es feia servir com a castell-palau pels hospitalers. S'articula en tres nivells i es corona amb una terrassa. La porta original és la que es situa al tercer pis, a la mateixa façana on es troba la port actual. També s'han conservat dues línies de muralla i dues torres o bastions de planta cilíndrica, d'origen àrab, un conjunt d'estances en procés d'excavació i la zona d'accés original en procés d'estudi. En un dels bastions es va localitzar una figura de bronze representant a Crist Rei, única d'aquestes característiques a les Terres de l'Ebre, datada al segle XIII.

Notes històriques:

El lloc on s'ubica el Castell d'Ulldecona té els seu antecedents en un assentament època ibèrica (S. V-I aC). A partir del II aC, amb el procés de romanització que patir el territori, es va implantar un nou sistema d'ocupació i explotació que provocar l'abandonament del poblat ibèric. Després d'un llarg període d'abandonament, el segle IX va ser ocupat pels àrabs. El 1148, amb la presa de Tortosa per part de Ramon Berenguer IV, la majoria dels territori conquerits van passar a mans dels ordes militar que el van ajudar: els Templers i els Hospitalers. En el cas de la fortalesa sarraïna d'Ulldecona va ser concedida als hospitalers amb l'obligació de construir-hi un nou castell cristià. Fins el 1230, aquest castell i el seu territori van formar part de la frontera catalana amb els sarraïns. La primera carta de poblament va ser concedida el 1222 per Guillem Ramon de Montcada. El 1273, es concedí la segona carta de poblament per part de Frai Ramon Berenguer, mestre d'Amposta i hospitaler. En aquesta ocasió es va donar permís als habitants per residir a la vall de la Foia, sent els orígens de l'actual vila d'Ulldecona. Amb la desamortització de Mendizábal, el castell passà a mans privades i l'any 1986 es va vendre a l'ajuntament d'Ulldecona, el qual començà una campanya de restauració i rehabilitació de l'edifici. Entre finals del segle XX i principis del XXI s'ha portat a terme diferents tipus de treballs. Entre els anys 1999-2000 es varen fer intervencions arqueològics desenvolupats pels alumnes de l'Escola Taller La Foia i, entre 1995 i 2006, diverses intervencions arquitectòniques.

Tipus: BCIN, Monument Històric

Disposició: D. 22.4.1949, BOE 5.5.1949, R-I-51-6765 Monument D. 19.12.1969, BOE 20.1.1970, R-I-54-0029 Lloc històric A.G. 11.7.1995, R. 12.7.1995, DOGC 2080 de 26.7.1995 Delimitació entorn de protecció.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Bibliografia:

ALMUNI, V.; BONET, M.; CURTO, A.: "El Castell d'Ulldecona". De l' Edat Mitjana al Montsià: els castells. 1995. 

ALVAREZ, R.; LÓPEZ, A. "L'assentament ibèric i el poblat medieval del Puig del Castell d'Ulldecona (campanya de 1985)". XXXVII Assemblea Internacional d'Estudiosos, Amposta, 1991. En premsa.

CALLARISA, M. P.: El proceso histórico de la población primitiva en el Bajo Ebro. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1965. Tesina inèdita.

DILOLI, J.: Anàlisi dels models d'ocupació del territori durant la protohistòria al curs inferior de l'Ebre. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 1997. 2. Tesi Doctoral inèdita.

FABRA, E.: "Aproximació a l'estudi del poblat ibèric del Castell d'Ulldecona (Montsià). Campanya d'excavació de 1986". XXXVII Assemblea Internacional d'Estudiosos, Amposta, 1991. En premsa.

FERRÉ, A.: Historia de Ulldecona y su entorno geográfico. Ulldecona: Ajuntament d'Ulldecona, 1983. 

FORCADELL, T. "El Castell d'Ulldecona. Montsià". Jornades d'Arqueologia, 1999. Prehistòria, Protohistòria i Edat Medieval a les comarques de Tarragona (1993-1999). Tortosa, Serveis Territorials de Cultura, 1 i 2 d'octubre de 1999. 

FORCADELL, T.: "El Castell d'Ulldecona. Resultats de la campanya arqueològica 1999-2000". Raïls. 17. 

FORCADELL, T. [et al.].: Programa d'actuacions arqueològiques al Castell d'Ulldecona 1995. Ulldecona: Ajuntament d'Ulldecona: Direcció General d'Arquitectura i Habitatge: Museu del Montsià, 1994-1995. 

FORCADELL, T.; [et al.].: "El Castell d'Ulldecona". Catalunya Romànica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998. Vol. XXVI. 

GARCIA, D.: "Un exemple de revisió de les Cartes Arqueológiques de cara al seu ús posterior per a estudis d'evolució del poblament: la comarca del Montsià en època ibèrica".  Actes de la Taula Rodona Territori polític i territori rural durant l’edat del Ferro a la Mediterrània Occidental, celebrada a Ullastret (Baix Empordà) del 25 al 27 de maig de 2000, Monografies d’Ullastret, 2, pp. 273-282.

GARCIA, D.: Evolució del poblament a la comarca del Montsià. SS. VII aC-IIIdC. 1999. 2. Tesi doctoral. Inèdita.

GARCIA, D.; [et al.].: "Excavacions en el nucli ibèric del Castell d'Ulldecona (Ulldecona, Montsià). Un balanç de conjunt". Ilercavònia, Actes de les Ieres. Jornades d' Arqueologia Ibers a l'Ebre. Recerca i interpretació. Tivissa, 23 i 24 de novembre de 2001. En premsa.

GENERA, M. L'Ebre final: del paleolític al món romà. Tortosa: Cooperativa Gràfica Dertosense, 1991. 

GRÀCIA, F.; MUNILLA G.; PALLARÈS R.: "Estructuración del poblamiento ibérico en la comarca del Montsià". I Congrés d'Història d'Alcanar. Alcanar, 24, 25 i 26 de febrer de 1989. Alcanar: Ajuntament d'Alcanar, 1990. 

OLIVER, A.: Poblamiento y territorio protohistóricos en el llano litoral del Baix Maestrat (Castellón). Castellón: S.C.C, 1996. 

VILLALBÍ, M. M.: "Monedes ibèriques del Castell d'Ulldecona". Full Informatiu del Museu Comarcal del Montsià. 25. 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Monument visitable

Observacions:

Actualment el castell d'Ulldecona es pot visitar am prèvia reserva a l'Oficina de Turisme, tel: 977 573 394.

Les tarifes són le següents:
Fins a 5 persones: 20 EUR
A partir de 6 persones: 3 EUR/persona adulta i 2 EUR escolars i jubilats
Grups + 20 persones: 2 EUR/persona
Menors de 10 anys: gratuït

Adreça: 977 57 30 34 (Ajuntament)

Telèfon: http://www.ulldecona.cat/

Lloc web: http://www.ulldecona.cat/

Adreça electrònica: turisme@ulldecona.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.594899], [0.430685]