Arcades de la plaça de l'Església

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Priorat

Municipi: Ulldemolins

Adreça: Plaça de l'Església, 8

Descripció:
Conjunt format per dos grups d'arcades de mig punt, datades en època medieval i relacionades a l'actualitat amb habitatges particulars.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: Es troben a la plaça de l'Església, a la banda septentrional del poble.

Descripció:

Conjunt format per una arcada i mitja que es talla amb la paret de l'església. Es tracten de grans arcades de mig punt formades per pedres ben tallades i bisellades, les quals suporten un cos avançat d'una casa. A la part oposada de la plaça, ocupada per la primera edificació, hi ha dues arcades més, similars, avui cegades, que suporten a manera d'arcs de descarrega, l'esmentada casa. Les dovelles són de pedra sorrenca blanca.

Notes històriques:

Construcció d'origen medieval que devien constituir un conjunt avui desaparegut per la construcció de noves edificacions. S'ha de datar amb anterioritat a la construcció de l'església ja que aquesta va partir una de les arcades.

Tipus: BPU

Disposició: Pla d'ordenació urbanística municipal.

Data disposició: 24/04/2009

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Plaça de l'Església, 8

Telèfon: 977 561 577

Fax: 977 561 583

Lloc web: http://www.ulldemolins.org

Adreça electrònica: aj.ulldemolins@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.322348], [0.876014]