Castell d'Ulldemolins

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Priorat

Municipi: Ulldemolins

Adreça: Pla de l'Església

Descripció:
Edifici bastit amb anterioritat al 1187. Probablement al segle XIV va ser objecte de reformes i al segle XVI estava pràcticament derruït ja que en aquest solar es va construir la nova església parroquial dedicada a Sant Jaume Apòstol.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Estil: Romànic

Datació: Segle XII

Localització: Es trobava on a l'actualitat hi ha l'església de Sant Jaume l'Apòstol.

Descripció:

Actualment no es conserva cap resta del castell. A l'indret on es construí aquest edifici, avui en dia hi ha l'església renaixentista de Sant Jaume, bastida el segle XVI.

Notes històriques:

Segons la documentació històrica es deixa entreveure que ja hi havia una fortalesa o castell en Ulldemolins abans de l'any 1187 quan el cavaller de Siurana rebé el dret de construir una capella en el seu castell. Aquesta població és incorporada al comtat de Prades quan Jaume II el crear el 1324, i la donà en esponsalici a la seva dona Blanca d'Anjou. Probalement durant aquest període es varen fer un seguit de reformes i modificacions al castell. Al segle XV, Ulldemolins disposava d'un recinte murat que es degué edificar o reforçar amb motiu de la guerra civil catalana (1462-72). Al segle següent ja devia estar pràcticament derruït ja que el solar que ocupava fou bastida la nova església parroquial (1584-1590). En un dels carrers de la vila, anomenat "carrer del Castell" encara resta el record de l'existència d'aquest monument.

Tipus: BCIN, Monument Històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/194

Titularitat: altres

Estat de conservació: Desaparegut

Bibliografia:

AAVV: Catalunya Romànica. Enciclopèdia Catalana.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Església

Adreça: Pla de l'Església

Telèfon: 977 561 577

Fax: 977 561 583

Lloc web: http://www.ulldemolins.org

Adreça electrònica: aj.ulldemolins@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.322458], [0.876187]