Centre Històric d'Ulldemolins

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Priorat

Municipi: Ulldemolins

Adreça: Pça de Sant Jaume i voltants

Descripció:
L'origen del poble actual és d'època islàmica quan era població fortificada sota el domini del valí de Siurana. Durant el període de la conquesta cristiana se li va atorgar dues cartes de poblament, una el 1166 i l'altra al 1175. A partir del s. XIV formà part del Comtat de Prades i el s. XIX va partir un important increment demogràfic.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Conjunt històric

Localització: Població situada a 651 metres, en una àmplia plana de la vall del riu Montsant abans que aquest s'engorgi dins el congost de Fraguerau, entre les serres del Montsant i de la Llena. El nucli urbà és situat dalt d'un tossalet a la riba dreta del riu.

Descripció:

El poble presenta una estructura allargada, amb el carrer Major que condueix cap a l'església com a eix vertebrador del conjunt urbà. Està format per cases unifamiliars de planta baixa, un o dos pisos i golfes, bastides generalment per paredat i materials diversos. Del carrer Major cal destacar Cal Nebot i Cal Bessó del s. XVIII, Cal Ragel dels segles XVI-XVII, i del carrer de la Saltadora Cal Roig, de 1727, i Cal Josep, de 1862.

Notes històriques:

Hi ha indicis que el lloc ja es trobava habitat durant la prehistòria, tot i que l'origen de l'actual vila es situa a l'època islàmica, quan era població fortificada sota el domini del valí de Siurana, encarregat de la defensa d'aquest lloc. El 1166 el rei Alfons I, juntament amb Albert de Castellví, atorgaren carta de població. L'any 1175 es data una segona carta de població a favor d'Arnau Domènec qui rebé la senyoria del lloc el 1187. Des del segle XIV formà part del comtat de Prades. Adquirí gran importància el segle XIX, documentant-se el 1860 un total de 1479 habitants censats. Proper al poble hi ha un bon nombre d'ermites, al vessant nord del Montsant, i el poble mantingué durant molts anys plets amb el monestir de Scala Dei per la propietat d'aquestes i d'altres indrets de la serra.

Tipus: Bé Protegit

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: DOGC 15/12/1982

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ASENS, J.: Guia del Priorat. Tarragona: Llibreria de la Rambla, 1981.

LLADONOSA, J.: Ulldemolins, história, costums i tradició. Santes Creus: Fundació d'història i art "Roger de Belfort", 1981.

VILA, M. A.: Municipis de Catalunya, Els. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1982.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espais de comunicació

Adreça: Pça de Sant Jaume i voltants

Telèfon: 977 561 577

Fax: 977 561 583

Lloc web: http://www.ulldemolins.org

Adreça electrònica: aj.ulldemolins@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.322253], [0.876376]