Pont del Balneari

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Ponts i aqüeductes

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Vallfogona de Riucorb

Adreça: Entre l'avinguda del Riu Corb i el Passeig del Mossèn Miquel Piera.

Descripció:
En l'àrea del Balneari de Vallfogona de Riucorb trobem aquest pont de pedra, que travessa el riu Corb mitjançant dues grans arcades.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Pont

Estil: Obra popular

Datació: 1913-1916

Localització: Balneari de Vallfogona

Descripció:

Aquest pont travessa el riu Corb connectant la carretera T-224 (Passeig del Mn Miquel Piera) amb l’avinguda del Riu Corb, ja dintre del recinte del balneari. Està construït amb dos grans arcs de mig punt i baranes superiors, en paredat. Presenta un petit balcó de baranes metàl·liques en la zona central del pont, a mode de mirador sobre el riu Corb.

Notes històriques:

El balneari va ésser fundat per Mn. Miquel Piera i Martó, arrel d'una visita per prendre les aigües ja conegudes des de mitjans del segle XIX 1850, que conjuntament amb el seu germà Antoni Piera són els impulsors de l'establiment. L'any 1901 es projecta i construeix el balneari i comença a funcionar amb gran concurrència de públic per tal de gaudir de les noves instal·lacions de dutxes, polvoritzacions, dutxes de vapor, etc. Paral·lelament es procedeix a la plantació del gran parc, la seva ordenació donava suport a les altres construccions posteriors i implantació de serveis públics. Entre 1913 i 1916 es fa la nova carretera d'accés, es construeix el pont actual i es construeixen nous xalets a la urbanització. Durant una segona etapa del balneari (1921-36) es basteix un nou cos d'edifici, es modernitzen les sales d'hidroteràpia, i agafen nova embranzida en les obres de construcció de nous xalets i hotels. Després del parèntesi de la Guerra Civil, el 1944 es posen en servei els nous xalets i es millora la instal·lació de captació i subministrament d'aigua corrent. Després d’una etapa marcada pel descens de l’ocupació als anys 60, la reactivació de l’hotel del balneari ha permès recuperar la intensitat de les visites, amb renovacions dutes a terme de manera continuada des del 1992.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Pont

Adreça: Entre l'avinguda del Riu Corb i el Passeig del Mossèn Miquel Piera.

Telèfon: 977 88 00 00 Ajuntament

Fax: 977 88 00 00 Ajuntament

Lloc web: http://www.vallfogona.altanet.org/

Adreça electrònica: ajuntament@vallfogonaderiucorb.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.563339], [1.257132]