Casa Vallvé

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Vallmoll

Adreça: C/ de La Unió, 23

Descripció:
Casa senyorial situada dins del nucli urbà de Vallmoll.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Casal Senyorial.

Estil: Renaixentista

Datació: Segle XVI

Localització: A tocar del castell de Vallmoll

Descripció:

Casal senyorial que es troba situat dins del nucli històric de Vallmoll. Es tracta d'un edifici entre mitgeres que fa cantonada. Té planta baixa, pis i golfes. Els elements més remarcable de la façana són: la porta d'accés, que s'obre al carrer de la Unió, d'arc de mig punt amb dovelles de pedra; a la dreta hi ha una finestra damunt la qual apareix esculpit un escut amb un mà; al primer pis hi ha dues finestres renaixentistes amb brancals que simulen pilastres i llindes amb motllures i fris que mostra relleus gastats però de gran riquesa. Les golfes presenten obertures rectangulars. La coberta és de teula, amb ràfec sobresortint. La construcció és de pedra arrebossada.

Notes històriques:

La construcció de la casa Vallvé data del segle XVI, d'acord amb les inscripcions que apareixen a les finestres, dels anys 1542 i 1588. L'any 1874 fou valorada en 160 escuts (unes 4000 pessetes actuals).

Sembla que al llarg de la seva història ha patit diversos saqueigs. Hi ha constància que hi havia unes pedres on es podia veure la reproducció d'una roca i d'una mora, la qual cosa sembla indicar que hi visqué algú del senyoriu dels Rocamora.

Actualment, la casa es troba deshabitada i en estat d'abandó.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 28/01/2004

Publicació: DOGC 27/04/2004

Titularitat: privada

Estat de conservació: Regular

Bibliografia:

GAVALDÀ, A. El Llibre de Vallmoll. Valls: Institut d'Estudis Vallencs, 1983.

Recull monogràfic i històric de Vallmoll. Vallmoll: L'Ajuntament, 1984.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ de La Unió, 23

Telèfon: 977 637 087 (ajuntament)

Fax: 977 637 243 (ajuntament)

Lloc web: www.vallmoll.altanet.org / www.viuvallmoll.blogspot.org

Adreça electrònica: aj.vallmoll@vallmoll.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.243555], [1.248778]