Castell de Vallmoll

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Alt Camp

Municipi: Vallmoll

Adreça: C/ Major

Descripció:
Castell situat a la part més alta del nucli urbà de Vallmoll.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XIV - XVII

Localització: A l'extrem oest del nucli urbà de Vallmoll.

Descripció:

El castell de Vallmoll conserva encara el recinte perimetral i part de les torres que el flanquejaven. Tant la planta del castell com la de les torres són rectangulars. Adossat a una de les torres es troba un element amb dos arcs, un peraltat i l'altre de mig punt, que degut al precari estat de conservació del conjunt, resulta de difícil interpretació.

Malgrat l'estat gairebé ruïnós de la construcció, es poden apreciar superposicions d'elements de diverses èpoques i estils. L'entorn immediat del castell, per la banda que dóna al carrer Major, ha estat recentment urbanitzat.

El castell també té una mina o passadís subterrani per a sortir a l'exterior en cas de setge.

Actualment es troba en procés de restauració, ja que l'ajuntament de Vallmoll el vol recuperar per a usos socials.

Notes històriques:

Els orígens del castell de Vallmoll es remunten al segle XI, en el moment de la Reconquesta. Durant la primera meitat del segle XI, en temps de la repoblació, el castell ja estava construït i depenia del comte de Barcelona

El castell i el terme de Vallmoll foren en un primer moment (1153) possessió dels Castellvell com mols altres indrets de la rodalia.

Pocs anys després, Guillem de Castellvell el va llegar als templers. Aquests hi van residir fins que no es retornés una certa quantitat que els devia el testador.  A partir de la presència d'una comanda hospitalera a Vallmoll, des de la fi del segle XII, sorgiren alguns enfrontaments entre els hospitalers i els Castellvell-Montcada, que tanmateix continuaren essent senyors de Vallmoll i del seu castell.

Al segle XIV el castell i el terme de Vallmoll apareixen a mans dels Cardona.

Al segle XV va ser el centre de la baronia de Vallmoll, Bràfim i Nulles. Posteriorment va tenir diversos propietaris. Durant els segles XVII, XVIII i XIX, va estar habitat pels comtes de Peralada i més tard, va ser comprat per Josep Orga, qui el va vendre al seu darrer propietari poc després de la Guerra Civil, l'Ajuntament de Vallmoll, pel preu de 10.000 pessetes.

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: En restauració

Bibliografia:

GAVALDÀ, A. El Llibre de Vallmoll. Valls: Institut d'Estudis Vallencs, 1983.

El castillo de Vallmoll, vestigio de la Reconquista. El Correo Catalán. Barcelona: 1965. Novembre.

Els castells catalans. Barcelona: Dalmau, 1971.

Recull monogràfic i històric de Vallmoll. Vallmoll: L'Ajuntament, 1984.

Catalunya Romànica, vol. XXI,  Barcelona: Enciclopèdica Catalana, 1995.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En restauració

Adreça: C/ Major

Telèfon: 977 637 087 (ajuntament)

Fax: 977 637 243 (ajuntament)

Lloc web: http://www.vallmoll.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vallmoll@vallmoll.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.243724], [1.248010]