Creu de terme del Portal de la Creu

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Creus de Terme

Comarca: Alt Camp

Municipi: Vallmoll

Adreça: Portal de la Creu

Descripció:
Creu de terme situada al davant del Portal de la Creu de Vallmoll.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Creu de Terme.

Estil: Historicisme

Datació: Moderno-contemporània

Localització: Al centre de la plaça del Portal de la Creu

Descripció:

Creu moderna, realitzada a imitació de les creus de terme antigues, sense un estil artístic definit. Es munta sobre una base de dos esglaons de blocs de pedra poligonals damunt els quals hi ha una peana que porta gravat l'escut de la població en una de les seves cares. La columna també és poligonal. Està rematada per un capitell esculpit en baix relleu amb representació d'arcuacions que cobricelen figuretes de sants i evangelistes. La creu pròpiament dita presenta els tres braços superiors amb acabaments floronats. A l'anvers hi ha la imatge del crucificat i al revers una altra imatge.

Notes històriques:

Les Creus de Terme són creus monumentals de pedra situades a la vora dels camins amb una funció de delimitar el territori i atorgar-li alhora una certa protecció espiritual.

Tot i que s'ha especulat amb un possible origen romà o fins i tot anterior a aquesta època, podríem considerar que els antecedents d'aquestes creus estan documentats a Catalunya només a partir del segle X.  Es posaven al  límit de parròquies, de propietats privades o per delimitar l'espai destinat a enterraments a la vora de les esglésies.  A banda de fer de fita, podrien haver estat erigides com a monument expiatori, en senyal d'algun vot col·lectiu o, simplement, per fonamentar la devoció dels passavolants.  Si bé es diu que Jaume I va estimular la erecció d'aquesta mena de monuments arreu dels territori, la realitat és que les creus de terme més antigues daten del segle XIV, unes quantes dècades després del seu regnat.

La seva funció no seria exclusivament delimitar el terme, sinó també beneir-lo; aquesta connotació religiosa serviria alhora per donar la benvinguda i deixar clar que hom estava en terra de cristians.  Es tractaria de deixar ben clar qui mana i quins són els valors que es pretenen fomentar.  No deixar de ser significatiu en aquest sentit el fet que aquests elements es comencin a escampar en un moment de creixent animadversió envers els jueus i, quan la conquesta de territoris als sarraïns encara era ben viva en l'imaginari col·lectiu.

El creixement de les ciutats va provocar que moltes d'aquestes, aixecades originalment a l'exterior de pobles i ciutats, acabessin integrades en el seu nucli urbà.

Les Creus de Terme consisteixen, bàsicament, en una columna que s'alça sobre un basament esglaonat, coronada per un nus, llanterna o capitell que sosté una creu de coronament de pedra esculpida.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 28/01/2004

Publicació: DOGC 27/04/2004

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Decoratiu

Adreça: Portal de la Creu

Telèfon: 977 637 087 (ajuntament)

Fax: 977 637 243 (ajuntament)

Lloc web: http://www.vallmoll.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vallmoll@vallmoll.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.241910], [1.247922]