Església parroquial de Santa Maria

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Alt Camp

Municipi: Vallmoll

Adreça: Plaça de l'Església

Descripció:
Església parroquial de tres naus.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església.

Estil: Barroc. Neoclàssic.

Datació: 1772-1776

Localització: Al sud-est del nucli urbà de Vallmoll

Descripció:

L'edifici de l'església és de tres naus amb quatre trams. Els suports són pilars i pilastres, i els arcs són de mig punt. La nau central es cobreix amb volta de canó amb llunetes. El cor és als peus. El campanar s'eleva a l'esquerra de la façana; té base quadrada, dos cossos vuitavats i remat de teula. La façana presenta una disposició simètrica. La porta, centrada, és d'arc escarser; l'emmarquen motllures que figuren dues pilastres que suporten una cornisa, damunt la qual hi ha una fornícula buida, també emmarcada per motllures. Més amunt se situa una obertura circular emmarcada per un esgrafiat. El coronament de la façana és en forma de frontó. Tota ella mostra arrebossat amb imitació de carreus. L'obra és de paredat i carreus de pedra treballada als angles.

Notes històriques:

L'església de Vallmoll apareix esmentada per primera vegada en la butlla del papa Anastasi IV de l'any 1154 adreçada a l'església de Tarragona.  La parròquia de Vallmoll era de patronat de l'ardiaca major de la Catedral, tal com l'arquebisbe Berenguer de Vilademuls va reconèixer el 1193.

L'església actual es troba situada a l'extrem  de l'antic recinte fortificat.

El projecte d'ampliació de l'antiga església de Vallmoll data el 177. L'any següent va començar a ser enderrocada, i així mateix s'inicià la construcció de la nova, executada pel mestre de cases Salvador Guinovart, sota la direcció de l'arquitecte tarragoní Joan Antoni Rovira. L'obra es finalitzarà l'any 1775, i el 13.6.1776 l'església fou beneïda per l'arquebisbe de Tarragona. El 1936 foren destruïts els retaules barrocs que contenia, entre els quals es trobava un de realitzat per Antoni Pallars entre 1778-1793. De l'església anterior procedeix un retaule de 1447-1450, obra de Jaume Huguet, fragments del qual es troben repartits entre el Museu Diocesà de Tarragona, el Museu d'Art de Catalunya, la Hispanic Society de Nova York i el Louvre.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 28/01/2004

Publicació: DOGC 27/04/2004

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

GAVALDÀ, A. El Llibre de Vallmoll. Valls: Institut d'Estudis Vallencs, 1983.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya,. Bacelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Recull monogràfic i Històric de Vallmoll. Vallmoll: L'Ajuntament, 1984. M

onografia de Vallmoll,. Barcelona: Llibreria Religiosa, 1922

Catalunya romànica. Vol. XXI.  Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Culte. Església.

Adreça: Plaça de l'Església

Telèfon: 977 637 195 (parròquia)

Fax: 977 637 243 (ajuntament)

Lloc web: www.vallmoll.altanet.org / www.viuvallmoll.blogspot.org

Adreça electrònica: aj.vallmoll@vallmoll.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.242147], [1.249160]