Habitatge a l'avinguda Catalunya, 19

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Vallmoll

Adreça: Avda. Catalunya, 19

Descripció:
Edifici entre mitgeres que presenta planta baixa, pis i golfes.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: 1802

Localització: Dins del nucli urbà de Vallmoll

Descripció:

Edifici entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes. La façana presenta una estructura simètrica i en són elements remarcables: el gran portal central, d'arc escarser, amb carreus de pedra (a la clau de l'arc apareix la data de 1802), i el balcó corregut amb barana de ferro del primer pis. Al voltant de les obertures rectangulars de les golfes es conserven restes de sanefes pintades sobre l'arrebossat. Una porta lateral d'accés, resultat d'una modificació posterior, mostra la data de 1934 i les inicials J.O. a la tarja d'escala, indicadora del moment de la reforma i dels propietaris que van portar-la a terme. L'edifici es corona amb cornisa i motllurada.

Notes històriques:

Dintre del procés d'urbanització de Vallmoll, aquest edifici, representatiu de l'arquitectura del conjunt del carrer, se situa en l'etapa de creixement del nucli fora muralles, iniciat a les darreries del segle XVIII. L'estructura de l'habitatge ha experimentat diverses modificacions: segona porta d'accés, remodelació de la coberta. 

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 28/01/2004

Publicació: DOGC 27/04/2004

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Avda. Catalunya, 19

Telèfon: 977 637 087 (ajuntament)

Fax: 977 637 243 (ajuntament)

Lloc web: http://www.vallmoll.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vallmoll@vallmoll.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.244108], [1.249305]