Habitatge a l'avinguda Catalunya, 31

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Vallmoll

Adreça: Avda. Catalunya, 31

Descripció:
Habitatge entre mitgeres de tres plantes.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Eclecticisme

Datació: Segle XX

Localització: Dins del nucli urbà de Vallmoll

Descripció:

Es tracta d'un habitatge edificat entre mitgeres, desenvolupat en tres plantes. A la planta baixa s'obren dues portes rectangulars. Al primer pis hi ha una tribuna central amb columnes, a ambdós costats de la qual es troben finestres d'arc deprimit còncau amb columnes laterals, motllures de resseguiment i ampits decorats amb rajola. El segon pis l'ocupen tres finestres d'arcs fistonats, recolzats ens columnes, i les dues laterals dividies per un mainell. Tot el conjunt de finestres del segon pis es troba decorat amb arrabans de rajola. L'edifici es corona amb una cornisa amb barana superior de ferro. El material de construcció és el maó, i l'obra es troba arrebossada.

Notes històriques:

Aquest edifici es pot situar cronològicament en la primera meitat del segle XX. Tot i que no he estat possible determinar-ne amb exactitud la data de construcció, sí es pot afirmar, per fotografies de començament de segle, que fou edificat amb posterioritat al 1917. La utilització estilitzada d'elements que pertanyen a estils diversos (dòric, corinti, islàmic) fa possible la seva inclusió dintre del corrent eclecticista. Als anys noranta del segle XX es restaurà per a recuperar la seva funció d'habitatge.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 28/01/2004

Publicació: DOGC 27/04/2004

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Avda. Catalunya, 31

Telèfon: 977 637 087 (ajuntament)

Fax: 977 637 243 (ajuntament)

Lloc web: http://www.vallmoll.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vallmoll@vallmoll.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.243744], [1.249362]