Habitatge al carrer Unió, 30

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Vallmoll

Adreça: C/ Unió, 30

Descripció:
Edifici entre mitgeres format per planta baixa, pis i golfes.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: 1855

Localització: Dins del nucli urbà de Vallmoll

Descripció:

Edifici entre mitgeres, format per planta baixa, pis i golfes. Presenta una distribució simètrica de la façana. A la planta baixa hi ha una gran porta amb llinda, amb grans dovelles regulars de pedra i una petita finestra a banda i banda. Al primer pis hi ha tres balcons rectangulars amb baranes de ferro, i al pis de les golfes, cinc obertures d'arc de mig punt. L'edifici es corona amb cornisa i cobertura de teula a dues vessants, amb el carener paral·lel a la línia de façana. L'arrebossat de la façana conserva restes de pintures.

Notes històriques:

A la llinda de la porta d'accés de l'edifici, a la dovella central, apareix la data del 1855. Es pensa que algunes de les parts a les plantes inferiors com el celler , les quadres i l'aljub, podrien ser més antigues. Al febrer de 1992 l'ajuntament adquirí l'edifici per a restaurar-lo i convertir-lo en centre cultural, amb una sala de lectura, sales per a conferències i altres activitats culturals. Es preveiren dues campanyes, la primera s'intervindria a la façana, les balconeres i els sostres i la segona es centrarà en la recuperació interior.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 28/01/2004

Publicació: DOGC 27/04/2004

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ Unió, 30

Telèfon: 977 637 087 (ajuntament)

Fax: 977 637 243 (ajuntament)

Lloc web: http://www.vallmoll.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vallmoll@vallmoll.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.243627], [1.249044]