Muralla de Vallmoll

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Alt Camp

Municipi: Vallmoll

Adreça: Nucli urbà de Vallmoll

Descripció:
Restes de l'antic recinte emmurallat de Vallmoll que es conserven disperses.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Recinte emmurallat.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XV

Localització: El centre històric de Vallmoll

Descripció:

De la muralla de Vallmoll, es conserva visible el portal de la Creu, al raval de Sant Miquel / carrer de l'Àngel. El portal es troba edificat entre mitgeres. Permet l'accés a dos carrers i és de pas públic. El formen un arc de mig punt amb dovelles de pedra a la part exterior i un arc rebaixat, més ample a la part interior. La part superior de la construcció, modificada, té actualment la funció d'habitatge Un altre sector de la muralla que es conserva és un mur situat a la confluència de l'avinguda Catalunya i el carrer Mn. Llop. Actualment serveixen de base a uns habitatges. Encara s'hi conserven unes espitlleres, tot i que modificades amb maó. El gruix de la construcció oscil·la entre 1m i 2m, i el material emprat és la pedra petita irregular treballada amb argamassa i avui reforçada amb ciment. A la part inferior de l'angle de la muralla hi ha adossada una font.

Notes històriques:

La muralla de Vallmoll apareix documentada des del segle XII, època en què era domini dels Castellvell. Al llarg dels segles va refer-se en successives ocasions i es mantingué fins el segle XIX, quan l'increment demogràfic va fer necessària l'extensió del nucli urbà i per tant la desaparició de les antigues muralles. La muralla es mantingué fins a la fi del segle XVIII, ja que durant el XIX, com a conseqüència de l'increment demogràfic, es va anar desfent. Existeix un interessant document gràfic realitzat per Beaulieu l'any 1646, on apareix delimitat el clos murat de la vila. Des del castell, la muralla baixava per l'actual carrer Sant Miquel en direcció cap al Portal de la Creu, lloc on hi havia una de les entrades a la vila. Hi ha constància que n'hi havia dos més, avui desapareguts: el portal de la plaça Major i el portal del carrer de la Unió.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 28/01/2004

Publicació: DOGC 27/04/2004

Titularitat: publica

Estat de conservació: Regular

Bibliografia:

GAVALDÀ, A. El Llibre de Vallmoll. Valls: Institut d'Estudis Vallencs, 1983.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Nucli urbà de Vallmoll

Telèfon: 977 637 087 (ajuntament)

Fax: 977 637 243 (ajuntament)

Lloc web: http://www.vallmoll.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vallmoll@vallmoll.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.243959], [1.249130]